Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Hemsedal nr 3 i Buskerud

Hemsedal kommune ligg som nr 3 (bak Ringerike og Drammen) i Buskerud fylke dei 10 siste åra, og nr 28. på landsbasis i Forbrukerrådets kommunetest.

For 2016 ligg Hemsedal som nr 7 i Buskerud fylke, og nr 134 av 428 på landsbasis.

Sidan 2005 har Forbrukerrådet gjort ni kommunetestar, og har nå teke summen av desse for å finna ut korleis kommunane i landet har gjort det samla sett på service, tilgjengeligheit og informasjon dei siste ti år.

Nesten 80 000 informasjonselementer i sju kommunetestar er evaluert og gitt karakter i perioda. Dette ligg til grunn for rangeringa.

Forbrukerrådet peikar også på at at dei ikkje har grunnlag for å sei noko om innhaldet og kvaliteta på tenestar.

Forbrukerrådets kommunetest      eller svar på vår     Brukarundersøking