Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Renovasjon

Alle sjølvstendige brukseiningar skal ha eiga renovasjonsordning, og verte fakturert for dette.

Alle hytter/stølsbuer, tomannsbustader, bustader med leilegheit og einingar med enkel standard m.m. skal ha eiga avgift for renovasjon jf.

Forskrift om avfallsbehandling

Vil du levere til avfallsmottak - Hallingdal Renovasjon

Oversikt over renovasjonsgebyr

Type Pris m/mva
Renovasjon dunk 4 420
Renovasjon dunk, stor 6 630
Renovasjon container 3 390
Renovasjon hytte/støl 2 519
Utvida henteavstand    452

Hushaldningar med stativrenovasjon som komposterar organisk avfall kan få 15% reduksjon av gebyret.

Føresetnaden er at dei kan dokumetere at dei har gjennomført komposteringskurs i regi av Hallingdal renovasjon.

Håndbok for heimekompostering

Lurer du på kva som skal kvar når ein skal sortere?

Finn svaret på:

Sortere.no

Kontakt oss

Generelle spørsmål rundt grunnlag for fakturering av; slam, vatn/avløp, renovasjon

sender du på e-post til teknisk@hemsedal.kommune.no

 Epost vedk. vassmålaravlesning: vassmalar@hemsedal.kommune.no