Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Kommuneposten

Kommuneposten kommer ut 6-7 gonger i året, og gjer informasjon om kommunale planar, møter og diverse anna som lokalbefolkninga kan dra nytte av. Det er høve til å koma med ikkje-kommersielle innlegg frå lag og organisasjonar. Den vert distribuert i postkassene, samt på kommunehuset.

Frist for innlegg til kommuneposten våren 2022:
23. mars - kjem ut 1. april
28. april - kjem ut 6. mai
1. juni - kjem ut 10. juni

Ein tek atterhald om endring av datoane!

2022

01_Februar_Kommunepost.pdf