Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Søknadsskjema - elektronisk

Søknadsskjema - utskrift


Vedlegg til søknad (gjelder både elektronisk og papirsøknad)

  • Bilde i passfotostørrelse
  • Kopi av gyldig førarkort
  • Kopi av ID-kort om du søker som passasjer
  • Legeerklæring

Dette gjelder både fra deg som søker for første gang, og fra deg som søker om fornying av av parkeringstillatelsen.

Mer informasjon om parkeringstillatelse