Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

TT-kort (tilrettelagt transport)

TT-kort (tilrettelagt transport)TT-ordningen er ment til fritidsreiser med drosje. TT-kort er for deg som på grunn av varig funksjonsnedsettelse har vansker med å benytte det ordinære kollektivtilbodet.

Hvem kan få TT-kort
 • Du har en funksjonsnedsettelse som man antar vil vare i minimum to år
 • Du som ikke har mulighet til å benytte offentlig transportmiddel på grunn av funksjonsnedsettelse 
 • Du som har legeerklæring på hvorfor du trenger TT-kort
 • Du som har folkeregistrert adresse og er bosatt i Viken

 

Du får ikke TT-kort dersom du bl.a.:
 • Disponerar egen bil og kan kjøre den selv
 • Får grunnstønad til transport eller bilstøtte frå NAV
 • Er under 10 år

 

Søknad / klage
 • Alle søknader og klager skal sendes til Viken fylkeskommune
 • Legeerklæring må legges ved søknaden, eller sendes inn digitalt av lege
 • På fylkeskommunen sine hjemmesider kan du enten søke på TT-kort digitalt via e-Dialog eller skrive ut skjema og sende søknaden per post til:

Viken fylkeskommune
TT Transportforvaltning
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Trenger du hjelp til å fylle ut eller skrive ut søknadsskjema kan koordinerende enhet hjelpe deg med det.

 

Saksbehandling
 • Alle søknader og klager blir behandlet i samferdselsavdelingen til Viken fylkeskommune
 • Det tar inntil fire uker å behandle en søknad om TT-kort

 

Tildeling
 • Alle som søker og oppfyller vilkårene får tildelt TT-kort
 • Du får tilsendt TT-kort så snart søknaden er godkjent
 • TT-kortet bli tildelt for en periode på to eller fire år. Det står i vedtaket hvor lenge TT-kortet ditt varer
 • Du får et varsel tre måneder før TT-kortet utløper, slik at du rekker å søke på nytt

 

Tilskudd
 • Alle får samme grunnbeløp. 
 • TT-kortet blir automatisk påfylt to ganger i året, i januar og juli
 • Det er Viken fylkeskommune som avgjør hvor mye tilskuddet blir på gjennom det årlige budsjettet. Derfor kan tilskuddet variere fra år til år.

 

Informasjon

Telefon: 32 30 00 00
E-post: tt.samferdsel@viken.no (ikke send person-/helseopplysninger på e-post)

 

Her kan du lese mer om ordningen og skrive ut søknadsskjema

Forskrift om TT-ordningen gjeldende fra 01.01.2021.