Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

TT-kort (tilrettelagt transport)

TT-kort (tilrettelagt transport)TT-ordningen er ment til fritidsreiser med drosje. TT-kort er for deg som på grunn av varig funksjonsnedsettelse har vansker med å benytte det ordinære kollektivtilbodet.

Søknad 

  • Alle søknader og klager skal sendes til Viken fylkeskommune
  • Legeerklæring må legges ved søknaden, eller sendes inn digitalt av lege
  • På fylkeskommunen sine hjemmesider kan du enten søke på TT-kort digitalt via e-Dialog eller skrive ut skjema og sende søknaden per post til

Her kan du lese mer om TT-ordningen 

Informasjon

Telefon: 32 30 00 00
E-post: tt.samferdsel@viken.no (ikke send person-/helseopplysninger på e-post)

Forskrift om TT-ordningen gjeldende fra 01.01.2021.