Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Krigen i Ukraina

Nasjonale styresmakter melder at dei følger med på trusselbildet for Norge som følge av krigen i Ukraina, men at det ikkje er grunn til å heva beredskapen nå. Kommunen følger råda til nasjonale styresmakter. 

Kven gjer kva? 

  • Politiet: registrerer søknad om asyl
  • UDI: gir beskyttelse og sørger for innkvartering i ulike mottakssenter
  • IMDi: Koordinerer busetting- og integreringsarbeid
  • Kommunar: gir tenester til dei som bur i mottak / akuttinnkvarting, og buset og integrerer flyktningar etter avtale med IMDi. 

Ukrainarar som ikkje har ein stad å bu, må kontakta politiet. 

Vi trenger tolker!

Som mange andre kommuner vil Hemsedal kommune ta imot flyktninger i forbindelse med krigen i Ukraina.

Ukrainsk er et slavisk språk og hører sammen med russisk og hviterussisk til de østslaviske språkene. Det er offisielt språk i Ukraina, og anerkjent minoritetsspråk i Moldova, Ungarn, Serbia, Tsjekkia, Polen, og Romania. Videre snakkes det også ukrainsk i Russland, Hviterussland, Slovakia, Kasakhstan og av emigrantgrupper i Nord- og Sør-Amerika.

For å ivareta de flyktningene som vil komme til kommunen trenger vi tolker. Vi ber derfor at du/dere som snakker, kan lese og skrive Ukrainsk og ønsker å bidra i denne krisen, om å kontakt kommunen v/ Tjenestetorget, tlf. 31 40 88 00 eller send e-post til postmottak@hemsedal kommune.no

Har du en ledig bolig?

Situasjonen i Ukraina er kritisk og mange flykter fra landet. Det er kommet mange flyktninger til Norge og det forventes flere.

Hemsedal kommune har ikke offisielt fått forespørsel om å ta imot flyktninger. Dette forventer vi å få i løpet av neste uke. Vi har fått flere tilbud fra innbyggere i Hemsedal om hus/leiligheter for bosetting av ukrainske flyktninger. Dette er vi svært takknemlige for.

Har du en ledig bolig som du kan tenke deg å tilby til flyktninger?

Ta kontakt med Tenestetorget, tlf. 31 40 88 00 eller send epost til: postmottak@hemsedal.kommune.no

Ikkje endra trusselvurdering mot Norge

Det grunnleggjande bodskapet er at det ikkje er endra trusselvurdering mot Norge. Befolkninga kan leve som normalt.

Det spekulerast mykje i media, og det delast mykje ubekrefta informasjon på sosiale media. Dette er skremmande for mange. Det er viktig å understreke at ein bør forhalde seg til nasjonale offentlege myndigheiter for faktabasert informasjon. I Noreg er denne informasjonen open og vert løpande oppdatert. Aktuelle saker om krisen i Ukraina - regjeringen.no

Oppdatert informasjon om flyktningkrisa

Oppdatert informasjon om flyktningkrisa i Ukraina finn du på nettsidene til Utlendingsdirektoratet. 

Søke om midlertidig alternativ mottaksplass

UDI har opprettet egen søknadsordning for ukrainere som ønsker et midlertidig alternativ til plass i asylmottak eller akuttinnkvartering. 

https://www.udi.no/asylmottak/jobber-i-en-kommune/midlertidig-alternativ-mottaksplass-for-personer-fra-ukraina/

Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge, også på flere språk

Asylsøkere og flyktninger i Norge har rett til helsehjelp for fysiske og psykiske plager, rusproblemer og tannbehandling.

Helsenorge har en oversikt over hva som gjelder for helsehjelp for asylsøkere og flyktninger. Informasjonen finnes også på flere språk. 

https://www.helsenorge.no/utlendinger-i-norge/flyktninger-og-asylsokere/#les-denne-artikkelen-p%C3%A5-andre-spr%C3%A5k

Information about healtcare for refugees in other languages

Eigenberedskap og jodtabelettar

Norge er eit lang som for dei fleste er trygt og godt, men likevel kan det oppstå kriser som kan koma overraskande på oss alle. I ei krise  er et mange som treng hjelp. Dersom ein stor del av innbyggarane i ein kommune er i stand til å ta vare på seg sjølv, kan offentlege ressursar settast inn der behovet er størst. 

 

Det er mange som lurar på om ein treng å ta jodtablettar som følge av situasjonen i Ukraina. Grunna den store geografiske avstanden er det svært lite sannsynleg at det blir nødvendig å ta jodtablettar i Noreg. Kjelde: https://dsa.no/atomberedskap/ukraina--atomsikkerhet-og-beredskap


Vi vil likevel presisere at Hemsedal kommune har jodtablettar på lager og ein plan for utdeling av dette til barn under 18 år og gravide/ammande som anbefalt av DSA, viss det skulle bli nødvendig.

Kjæledyr fra Ukraina

Mattilsynet må registrera og kontrollera alle dyra som kjem til Norge med ukrainske flyktningar. Dette må gjerast for å minimera risikoen for spredning av dødelege sjukdommar, som rabies, til menneske og dyr her til lands. Dersom kjæledyra ikkje har blitt kontrollert ved grensepassering, er det utruleg viktig at kommunane, medhjelparar eller eigarane av kjæledyret umiddelbart tek kontakt med Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. Sjå meir informasjon her: Kjæledyr fra Ukraina / Pets from Ukraine

Hvordan prate med barn om situasjonen? 

Vi vil gjerne oppfordre vaksne til å prate med barna om dette. Dei får med seg meir enn vi trur, og det er viktig å være oppmerksom på dette. Organisasjonen «Voksne for barn» har nokre gode råd her: https://vfb.no/rad-og-tips/arkiv/hvordan-snakke-med-barn-om-det-som-skjer-i-ukraina/

Nytt frå regjeringa

Les siste nytt om Norge og Ukraina på regjeringen.no