Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Influensavaksinering

Det er særlig viktig at personer i risikogruppe eller målgruppe vaksinerer seg, men tilbudet om influensavaksine går til alle. 

 • Influensavaksinen koster i år kr. 200,- for alle unntatt helsepersonell og sykehjemsbeboere. Du betaler når du kommer, vipps eller kontant.
 • Pneumokokkvaksine koster kr. 400,-. Kontakt legekontoret om du ønsker den.
 • Dersom du har feber, pågående infeksjon eller forkjølelsessymptomer må du vente til du blir frisk før du kan få vaksine.
Tid og sted

Influensavaksinasjon foregår i kjelleren på Bygdaheimen - inngang Koordinerende enhet (Imrevegen 30)

Vaksinetelefonen
 • Telefonnummer 940 28 942
 • Bemannet mandager kl. 10-11
Timebestilling
 • Du kan ringe vaksinetelefonen på tlf. 940 28 942 og avtale tidspunkt.
Risikogrupper:

Barn og voksne i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine.
 • Prematurfødte barn, særlig barn født før uke 32. Fra 6 mnd. til 5 år.
 • Diabetes type 1 og 2
 • Kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • Kronisk hjerte-/karsykdom
 • Kronisk leversvikt
 • Kronisk nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
 • Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling
 • Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Målgrupper:

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Det vil komme informasjon om vaksinetilbud til de som ikke er i risikogruppe eller målgruppe etter hvert, følg med på kommunens hjemmesider.

Influensavaksinering 2022

Helsepersonell

Helsepersonell som jobber i Hemsedal kommune vil få tilbud om vaksine på egen arbeidsplass. Det vil bli satt opp egne tider for vaksinering av ansatte, følg med på internmelding eller mail, eller hør med din nærmeste leder.

Gravide

Jordmor tar kontakt med gravide.


Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

Vil få tilbud om vaksine der de bor.


Barn i risikogrupper

Foreldre kan ta kontakt med helsestasjonen eller legekontoret for å avtale tidspunkt for influensavaksine.

Ved spørsmål, kontakt vaksinetelefonen på 940 28 942 mandag-torsdag, 09.00-14.00.

Befolkningen forøvrig

Det er åpent for vaksinasjon i kjelleren på Bygdaheimen (Koordinerende enhet) hver onsdag 08.00-10.00. Vi setter pris på om du ringer vaksinetelefonen på forhånd for å bli registrert til vaksinasjon. 

Hvorfor ta influensavaksine?

Alle kan bli syke av influensa, men risikogrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre. I Norge er nær 1,6 millioner barn og voksne i en slik risikogruppe. Influensa kan blant annet føre til alvorlig lungebetennelse og forverring av mange kroniske sykdommer. Ved alvorlige komplikasjoner av influensa er sykehusinnleggelse nødvendig. Personer med hjerte-/karlidelser er mer utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og død i influensasesongen enn ellers i året. Vaksinasjon beskytter mot alvorlig influensa og helsegevinsten kan derfor være stor dersom de i risikogrupper vaksinerer seg.


Hva beskytter vaksinen mot?

Influensavaksinen beskytter mot influensavirus fra 1-2 uker etter vaksinering. Vaksinen beskytter ikke mot koronavirus eller andre virus og bakterier, som også kan gi influensalignende symptomer. Vaksinering er likevel viktig for å unngå alvorlig influensasykdom, redusere risikoen for dobbeltinfeksjon med f.eks. influensa og covid-19, og unngå at helsepersonell blir syke på grunn av influensa.


Hvorfor bør vaksinen tas hvert år?

Vaksinen bør tas årlig fordi influensaviruset endrer seg hele tiden og vaksinen må tilpasses disse endringene. Effekten av vaksinen avtar også over tid.