Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Friskliv

En kommunal tverrfaglig helsetjeneste

Gjør det enklere å ta gode valg for helsen 

 • Hjelp til å mestre helseutfordringer
 • Fremme fysisk og psykisk helse
 • Forebygge eller avgrense sykdom


På frisklivsentralen er du deltaker, ikke pasient

        «Jeg har fått god hjelp, men jobben har jeg gjort selv»

Ønsker du hjelp og støtte i din hverdag?

 • Bli mer fysisk aktiv
 • Et sunnere kosthold
 • Bedre søvn
 • Tobakksfri hverdag

Du kan benytte deg av tilbudene uten henvisning. 

Fysisk aktivitet - tilbud i regi av Helsehuset

Kanskje trenger du en vennlig dytt for å komme i gang med trening? Friskliv gir ikke behandling, men er en helsefremmende og forebyggende helsetjeneste. 

Du er deltaker i din egen endringsprosess og setter dine egne mål. Kanskje er det ikke den store justeringen som skal til?

En frisklivsresept gir deg oppfølging over 12 uker. En starthjelp til å komme i gang. Egenandelen som er fastsatt i kommunestyret er pt. kr. 380,- og inkluderer deltakelse på gruppetrening. 

Målsettingen med deltakelsen er at du i økt grad mestrer å ta vare på egen helse, og at du fortsetter med de nye vanene dine når oppfølgingen hos Friskliv avsluttes.

Ta gjerne kontakt med Frisklivskoordinator Tordis Neteland for å høre mer om de ulike tilbudene. Telefon: 970 58 818. Epost: friskliv@hemsedal.kommune.no

Kurs i regi av Helsehuset
På kursportalen: https://kursihallingdal.no finner du informasjon om aktuelle kurs, samt påmelding til kurs. Har du spørsmål ta gjerne kontakt med Frisklivskoordinator Tordis Neteland på tlf. 970 58 818 eller send en mail til: friskliv@hemsedal.kommune.no.
Søvnkurset "Sov godt"

Evaluering fra tidlegere kurs viser stor nytteverdi. Ønsker du å bedre søvnkvaliteten din uten bruk av medikamenter? Forsking viser at kurs som bygger på kognitiv atferdsterapi gir utbytte både på kort og lang sikt.

Søvnkurset er utviklet av Helsedirektoratet. Målgruppa er personer som sliter med søvnløshet og lettere grad av søvnvansker. Kurset er åpnet for alle som ønsker å lære mer om hvordan man kan oppnå gode søvnvaner. Mellom kurssamlingene er det hjemmeoppgaver.

Kurset består av 4 kurssamlinger, samt en oppfølgningssamling 6 uker etter kursslutt.

Tobakksfrikurs

Velkommen på kurs! Oppstart 5. januar 2023. Kurs over 6 samlinger. Kurset er gratis. For mer informasjon og påmelding: https://kursihallingdal.no

Tobakksfri er et kurs for deg som ønsker å slutte å røyke. Støtte i en gruppe og strukturell veiledning vektleggest som viktige moment for å lykkes. Kurset er utviklet av Helsedirektoratet.

Målgruppa for kurset er personer som røyker daglig. Det har sammenheng med rammene for pilotprosjektet for røykeslutt, med tilbud om gratis legemidler. Det tas forbehold om at dette viderføres i 2023 via statsbudsjettet.

Mottar man gratis legemidler for røykeslutt forplikter man seg samtidig til å delta på røykesluttkurs eller velge individuell veiledning. 

Formålet med prosjektet er å få flere til å forsøke å slutte å røyke ved bruk av den mest effektive metoden: profesjonell veiledning i kombinasjon med bruk av av legemidler. 

Hver kursdag er lagt opp med faktainformasjon, refleksjon og praktiske oppgaver. Det er og hjemmeoppgaver mellom hver samling. 

 

 

Hjelp til snus- og røykeslutt

Mange ønsker hjelp til å slutte å røyke eller snuse. Du kan få råd på telefon og chat, eller bruke sluttaapp-en eller nettsider for å få tips fra andre som har klart å slutte. Mer informasjon på: www.slutta.no

Bra mat for bedre helse kurs

Kurset bygger på prinsipper for Motiverende intervju og kan være en god start for å få til ein varig forbedring av kostholdet. Kurskonseptet vektlegger kostholdsendring over tid under mottoet "små skritt, stor forskjell" og bygger på de nasjonale kostholdsrådene. Kurset er utviklet av Helsedirektoratet. Det er tilbud om kurs i regi av Friskliv i Hallingdal med jevne mellomrom.  

Kurs i Livsstyrketrening - et læring- og mestringstilbud

Det interkommunale selskapet Hallinghelse og ulike helsetjenester fra kommunene i Hallingdal samarbeider om et interkommunalt kurs innen læring og mestring ved bruk av kursprogrammet Livsstyrketrening. 

Målgruppa er innbyggere i Hallingdal over 18 år som lever med langvarige/kroniske helseutfordringer. Evalueringene fra gjennomførte kurs viser stor nytteverdi.

Informasjonsmøte

For å få et innblikk i hva kurset handler om anbefaler vi potensielle deltakere og andre interesserte å være med på et informasjonsmøte i forkant av kurset.

Praktisk informasjon om kurset: 

 • 8 kurssamlinger, og en oppfølgningssamling 3 mnd. etter kursslutt
 • Kurset er gratis

Hva Livsstyrketrening er:

 • Bevisstgjøring i forhold til egen livssituasjon
 • Oppmerksomhet på atferds- og tankemønster
 • Bevisstgjøring av ressurser og muligheter
 • Økt egenomsorg ved å ta gode valg

Hva Livsstyrketrening ikke er:

 • Ikke et kurs der du får råd om hva du bør gjøre 
 • Ikke tradisjonell undervisning om sykdom,legemiddel osv.
 • Ikke et sted der du forteller om din historie
 • Ikke en fysisk treningsgruppe


Kursholdere er Marianne Moen Løvstuen (Hol), Linda Magnethun og Tordis Neteland (Hemsedal) og Ragna Torkelsgard (Hallinghelse), alle sertifiserte Livsstyrketrenere. 

Se: www.livsstyrketrening.no for mer informasjon.

 

Kurs ved lærings- og mestringssenteret ved Hallingdal sjukestugu
På kursportalen: https://kursihallingdal.no finner du informasjon og påmelding til kursene.
 

Hjerteskolen Hallingdal sjukestugu

Løpende oppstart hvert semester. Ønsker du å være med ta kontakt med lege for henvisning.

Hjerteskolen er et tilbud for deg som nylig har vært innlagt med hjertesykdom. Du blir med i en treningsgruppe og får informasjon om: trening og fysisk aktivitet, ernæring og kosthold, behandlingsprinsipp og medisin, hjertesykdom, følelsesmessige reaksjoner og livsstilsendring.

Pasient - pårørende kurs Hallingdal sjukestugu

Det er tilbud om diagnose spesifikke kurs. Kurset går over to dager og er for både pasienter og pårørende.