Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, lege og fysioterapeut og er et tilbud som finnes på alle skoler. Skolehelsetjenesten jobber helsefremmende og forebyggende på individ, gruppe og systemnivå. Helsesykepleier   har faste trefftider på skolene. Elever og foreldre kan ta kontakt etter behov.  Helsesykepleier deltar i det tverrfaglige samarbeidet på skolen.

 

Skolehelsetjenestens mål er å fremme barn og unges fysiske, psykiske og sosiale helse og forebygge sykdom og skade. Tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen og gjelder alle elever i grunnskolen samt videregående skoler. Tilbudet er gratis

Trefftid på skolene

Ulsåk skule

Torsdag før matfri.

Kristin Eskilt Hølto  mob: 902 42 061

 

Tuv skule

Tysdag før matfri  

Kristin Eskilt Hølto, mob: 902 42 061

 

Hemsedal barne- og ungdomsskule

Tysdag, onsdag og torsdag

Marry Viljugrein, mob: 45 73 98 40

 

Foreldre og elevar kan også ta kontakt på desse telefonane andre dagar utanom treffetidene.   

 

Hva skjer på de enkelte klassetrinn?

 

1.trinn

 

Skolestartundersøkelse i løpet av skoleåret med helsesykepleier og lege.

           

2.trinn

Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV).

Skriftelig innkalling sendes ut i forkant.

 

3.trinn

 

Høyde- og vektmåling.

 

5. trinn

 

Pubertets-undervisning.

Helsesykepleier tilbyr å bistå skolen i pubertetsundervisningen i henhold til kompetansemål innen kropp og helse.

6.trinn

 

Tilbud om MMR-vaksine.

Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder. Elevene tilbys vaksinering på skolen. Foresatte får skriftlig informasjon om vaksinen og må fylle ut samtykkeskjema  før vaksinen kan settes.

 

 

7.trinn

 

Tilbud om HPV- vaksine - vaksine mot Humant papilloma virus            (2 doser).

Elevene tilbys vaksinering på skolen. Foresatte får skriftlig informasjon om vaksinen og må fylle ut samtykkeskjema før vaksinen kan settes.

 

 

8.trinn

Helsesamtaler

Elevene kalles inn til en individuell helsesamtale med helsesykepleier. Foresatte/elever informeres skriftlig i forkant og skal fylle ut et spørreskjema som tas med til helsesamtalen.

Høyde- og vektmåling.

 

9. og /eller 10.trinn

 

Seksualundervisning.

Helsesykepleier tilbyr å bistå i seksualundervisningen i henhold til skolens kompetansemål inne kropp og helse.

 

10.trinn

 

Tilbud om ­­­vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV)

Elevene tilbys vaksinering på skolen. Foresatte får skriftlig informasjon om vaksinen og må fylle ut samtykkeskjema før vaksinen kan settes.

 

 

Vi jobber med

Skolehelsetjenestens mål er å fremme barn og unges fysiske, psykiske og sosiale helse og forebygge sykdom og skade. Tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen og gjelder alle elever i grunnskolen samt videregående skoler. Tilbudet er gratis.

 

Vi tilbyr
  • Samtaler, råd og veiledning individuelt, i grupper eller klassevis
  • Vaksinasjon i samsvar med nasjonalt vaksinasjonsprogram
  • Konsultasjon/helseundersøkelse på forskjellige alderstrinn
  • Undervisning
  • Tverrfaglig samarbeid
  • Foreldreveiledning

Skolehelsetjenesten samarbeider med elever, foreldre, lærere og skolens ledelse og henviser til andre instanser ved behov. Elevene er velkommen til å oppsøke helsesykepleier i kontortiden på skolen.

Barnevaksinasjonsprogrammet  

Elevene tilbys vaksinering på skolen.

Foresatte får skriftlig informasjon om vaksinen og må fylle ut samtykkeskjema før vaksinen kan settes.  

 

Samarbeidspartnere

Hjelpetjenester

Familievernkontoret

BUP

PPT

Skole

Fysioterapeut

Barnevernet

Psykisk helse

Lege  

Hallingdal barnevernstjeneste

Skolehelsetjenesten innhenter samtykke til tverrfaglig samarbeid hos foresatte. 

 

Nyttige nettsider

www.ung.no

www.snakkommobbing.no

www.korspahalsen.no

www.sexogsamfunn.no

 

Nyttige telefonnummer

Alamtelefonen for barn og unge: 116 111 

 

Det er helsesykepleier på alle videregående skoler. Disse jobber med forebyggende helsearbeid og oppfølging av enkeltelever. Både elever og foreldre kan ta kontakt med helsesykepleier på sin skole hvis de trenger hjelp eller har spørsmål om elevens helse eller trivsel. Helsesykepleier har taushetsplikt.

 

 

Elever kan ta kontakt med Helsestasjon for Ungdom i kommunen. De og foreldre kan  kan også ta kontakt med Familiens hus.