Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonsvirksomheten er en del av kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn 0-5 år og deres foreldre. Helsestasjonen jobber for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom. Helsestasjonen følger opp barnet og deres familie etter fastsatt program fra helsedirektoratet. Spesielt vektlegges barnets fysiske og psykososiale utvikling.

Helsestasjonen skal støtte foreldre i foreldrerollen og dermed bidra til å fremme barns helse. Når et barn blir født sendes fødselsmelding til helsestasjonen. Jordmor og helsesykepleier vil ta kontakt for å avtale hjemmebesøk. Barnet innkalles til faste konsultasjoner på helsestasjonen. Ved helsestasjonen kan foresatte få veiledning og støtte i spørsmål som knytter seg til barnets helse og trivsel. Det gis tilbud om veiledning både individuelt og i grupper.

Timebestilling

Hvis du er ny i Hemsedal, ring for å avtale første time.

Kontaktperson: Hilde Bakke Jensen Tlf: 901 36 656 

Helsestasjonen ligger i samme bygg som legekontoret, med inngang bak bygget på venstre side. 

Hemsedalsvegen 2887

Åpent mandag - fredag 08.00-15.30. 

Ved kontakt på e-post eller sms vennligst ikke send sensitiv informasjon. For timebestillinger og endringer ta kontakt på telefon.

Helsestasjon og jordmortjenesten kan nå kontaktes via Helse Norge. Det er ikke mulig å bestille timer selv men be om time og stille spørsmål.

Hva tilbyr helsestasjonstjenesten?
 • Helseundersøkelser og veiledning med oppfølging og henvisning ved behov. Barnevaksinasjonsprogrammet.
 • Forebyggende psykososialt arbeid.
 • Opplysningsvirksomhet, individuelt og i grupper.
 • Hjemmebesøk/oppsøkende virksomhet.
 • Samarbeid om barn og ungdom med spesielle behov, herunder kronisk syke og funksjonshemmede. 
Helsestasjonsprogrammet 

Nyfødt

Hjemmebesøk av jordmor 1-3 dager etter fødsel. Helsesykepleier 7-10 dager etter fødsel. 

4 uker

Konsultasjon med helsesykepleier og fysioterapeut

6 uker

Konsultasjon med lege og helsesykepleier, vaksinasjon

3 mnd

Konsultasjon med helsesykepleier, vaksinasjon

4 mnd

Konsultasjon med fysioterapeut og helsesykepleier.

5 mnd

Konsultasjon med helsesykepleier, vaksinasjon.

6 mnd

Konsultasjon med lege og helsesykepleier.

8 mnd

Konsultasjon med helsesykepleier.

10 mnd

Konsultasjon med helsesykepleier.

12 mnd

Konsultasjon med lege og helsesykepleier, vaksinasjon. 

15 mnd

Konsultasjon med helsesykepleier, vaksinasjon.

18 mnd

Gruppekonsultasjon/enkeltkonsultasjon med helsesykepleier.

2 år       

Konsultasjon med lege og helsesykepleier.

4 år

Konsultasjon med helsesykepleier.

 

 

De fleste av barna som får oppfølgning og behandling av fysioterapeut blir henvist fra helsestasjonen eller lege i samarbeid med foreldrene.

Foreldre kan også ta direkte kontakt med fysioterapeuten.

Utleie
 • Brystpumper til mødre med ammeproblemer. 
 • Enuresealarm for bruk ved nattevæting.  
Andre tilbud
 • Fødsels- og foreldreforberedende kurs
 • Foreldreveiledning, COS kurs   
Samarbeidspartnere
 • Helsehuset
 • Fysioterapeut
 • Jordmor
 • Fastlege
 • Barnehager
 • Familievernkontoret
 • PPT
 • BUP
 • Barnevern
 • Habiliteringstjenesten
 • Eventuelt andre aktuelle samarbeidspartnere
Barnevaksinasjonsprogrammet

Barnevaksinasjonsprogrammet

 

Amming

Hvordan ammer du ditt barn?

Ammehjelpen  

Film om amming - engelsk   

 

Kosthold og ernæring 0-5 år

Mat for spedbarn (0 - 12 mnd)

 

Mat for barn (fra 1 år)  

Matportalen: Barn 

Kostverktøyet 

 

Tannhelse

Film - Happyteeth

Søvn

Film  - Søvn hos sped- og småbarn

Søvn og leggerutiner 

 

Førstehjelp og sykdom

Giftinformasjonen

Når barnet skader seg

 

Barns miljø og sikkerhet:

 

Foreldrerollen  

Foreldrehverdag

Hvordan snakke med barn om følelser? 

Forstå babyens signaler og behov

FolkOm.no   

Foreldrebrosjyrer: «Gode råd» - til sped- og småbarnsfamilier  

 

Andre nyttige nettsider

Helsedirektoratet

Folkehelseinstituttet

Voksne for barn

NHI

NAV

Trygg Mammamedisin