Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Om familiens hus

Hvorfor familiens hus:

Familiens hus er en samhandlingsmodell som skal legge til rette for at barn, unge og deres familier skal møte et lett tilgjengelig og helhetlig tilbud. De fleste kommuner i Norge har en slik organisering av de kommunale helsetjenestene til gravide, foresatte, barn og unge.

Hemsedal familiens hus sine mål:
- skal fremme trivsel, helse, og gode oppvekstvilkår 
- skal jobbe for at barn unge og familier skal mestre egen hverdag 
- skal samarbeide tverrfaglig og tverretatlig til det beste for familier, barn og unge 

Våre verdier:  
Trygghet – Mestring – Kvalitet 

Innhold i tjenesten:
I familiens hus i Hemsedal finner du disse tjenestene:
- Jordmortjeneste
- Helsestasjon små barn
- Skolehelsetjeneste
- Helsestasjon for ungdom
- Reisevaksiner og smittevern
- Psykisk helse barn og unge
- Miljøarbeid
- Foreldrestøttende tiltak  

Vi samarbeider tett med de interkommunale tjenestene som PPT, barnevern og familievernkontoret.

Hvor holder vi til:  
Familiens hus holder til i helsesenteret. Dette er samme bygg som legekontoret og ambulansetjenesten. Vi har egen inngang bak i bygget mot elven. Det står skiltet til både familiens hus og helsestasjonen. Vi har noen kontorer i et modulbygg på utsiden av helsesenteret.

Hvordan få kontakt med oss:  
Under fanen «ansatte» finner du telefonnummer til alle ansatte i familiens hus. Vi er en del ute på hjemmebesøk, på skolene eller andre oppdrag og du kan møte låste dører. Da kan du enten ringe tenestetorget telefon: 31 40 88 00 og bli satt over til en ansatt eller prøve en av de ansatte på listen. Vi vil ringe deg opp igjen om vi er opptatt. Du kan også bruke henvisningsskjema som ligger på nettsiden vår under «hjelpetilbud».

Forslag og innspill til tjenesten:
Vi er åpne for endringer, ros og ris. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å gi oss tilbakemeldinger på drift og innhold i tjenesten vår.