Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tilskot til rusfrie arrangement/aktivitetar for barn og unge

Hemsedal kommune ynskjer å støtte barne- og ungdoms kulturen slik at den kjem flest mogeleg til gode. Viktige verkemiddel er gode tilskotsordningar som sikrar breidda og mangfaldet vi ynskjer i kulturlivet. 

Alle frivillige lag og organisasjoner samt einskildpersonar i Hemsedal kommune kan søkje om tilskot ein gong i året.

Tilskotet tildelast arrangement/aktivitet for barn og unge.

Komplett søknad må vere kommunen i hende innan 1. april

Søknadene vert handsama i Hovudutval for Livsløp.

Søknad til rusfrie arrangement/aktivitetar må fyllast ut på skjema for kulturmidlar. Hugs å merke søknaden med Rusfrie arrangement/aktivitetar. 

Søknadsskjema finn du her  eller ved å kontakte Tenestetorget.

Søknadsskjema blankett finn du her eller ved å kontakte Tenestetorget.

Retningsliner finn du her eller ved å kontakte Tenesteteorget.