Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Hemsedal Kulturskule

.. finn du i Hemsedalsvegen 2889, inngang Hemsedal Kultursal

Velkomen til born, unge og vaksne ( nokre kurs) !

Meld deg på !

Nye elevar

Allerede elev i kulturskulen

 Kva for dagar og tidspunkt kursa blir satt opp på er ikkje bestemt enda. Meld deg uansett på så kan du trekke deg om det ikkje passar.

KulturskuleKor, Trudelutten (5-6 år),  Keramikk,  Laus/halling, Drama/teater, Animasjonsfilm/teikning/måleri/film,  Dans,  Kreativ skriving,

Band, MusikkLab, Singer/songwriter. 

Instrumentundervisning: Piano, fiolin, fløyte, trekkspel, slagverk, gitar (el og bass), ukulele.

Følg med på Facebook sida vår, Hemsedal Kulturskule, for fortløpande informasjon. Flott om du vil like FB sida og gjere ho kjend!

Christelle Haug Dehli er leiar for Hemsedal Kulturskule:

christelle.haug.dehli@hemsedal.kommune.no 

Tlf. 993 67 492

Søknad og oppseiing

Opptak :

Det må søkast om plass for kvart nytt skuleår.
 
Det kan søkast om plass fortløpande gjennom heile skuleåret men vil du sikre deg plass er du rask. Dessuten må vi vite for å sette opp kurs og skaffe lærar.

Så meld deg på om du vil ha kulturskuletilbod !

Alle får plass på kurset så sant det ikkje vert avlyst fordi vi manglar lærar.

Vi sett opp ei gruppe til om det trengs på grunn av stor interesse. Om det går.

Viktig: Dersom eleven har spesielle behov me må ta omsyn til, må leiar informerast skriftlig ved påmeldinga.

Kulturskulen har nokre instrument til utleige. Elevar kan ikkje gå ut frå at det er instrument disponible til ei kvar tid.

Instrument for leige

•keyboard

•fiolin

•fløyte

Prisar og redusert betaling

Ein vanleg kulturskuletime er frå 25 til 60 min, alt etter kva time det gjeld.

Pris pr. semester                                 1 339,- 

Vaksne pr. semester                            2 200,-

Søskenmoderasjon - 25%
25% moderasjon ved fleire aktivitetar

Instrumentleige
Pris pr. semester                                 250,-

Dersom du beheld plassen ut skuleåret, treng du ikkje seie opp plassen, men vil du fortsette i nytt skuleår må du reregistrere deg.

Det er opent for søknad / re-registrering kvart år frå midten av juni.

Dersom du ønsker å seie opp plassen midt i skuleåret, sender du e-post til leiar av kulturskulen innen 10. desember.

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Musikkulturelt samarbeid

 Hemsedal kulturskule har saman med Törva musikkskole, Törva dansstudio og Törva songstudio vore saman om eit internasjonalt utviklingsprosjekt.

Prosjektet var finansiert av Nordplus, Hemsedal kommune, Norsk Kulturskuleråd samt lokale sponsorar og støttespelarar.

Venskapskommune.

Tõrva og Hemsedal har inngått avtale om venskapskommune. I februar 2010 vart lærarar frå musikk- og kulturskulen inviterte til Tõrva, for å vurdere eit multikulturelt samarbeid. Der vart dei kjende med engasjerte og interesserte lærarar i Tõrva Musikkskole, Tõrva Dansestudio og Tõrva Songstudio.

Internasjonalt samarbeidsprosjekt

Saman søkte dei om og fekk innvilga midlar til prosjeketet.

I løpet av to utvekslingsveker var om lag 60 elevar med familiar og 15 lærarar  involverte.

Ungdomane fekk høve til å bli kjent med Noreg og Estland sin kultur og historie på ein svært positiv måte. Gjennom song, musikk, dans og drama er det lett å oppnå kontakt over landegrenser.

Nordplus er Nordisk Ministerråds viktigaste program i forhold til området ”livslang læring”, og frå 2008 har Estland, Latvia og Lithauen vore inviterte inn på lik linje med dei nordiske landa.

Det vart eit svært vellukka prosjekt, som endte opp i ei heil kulturveke i Hemsedal.