Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Koronavaksinering

Vi tilbyr dose 3, 4 og ev. 5 til alle som er i målgruppene for det.

 • Vaksinen vi tilbyr er Comirnaty fra Pfeizer
 • FHI har nå åpnet opp for at de mellom 18 og 64 år uten underliggende sykdommer, kan få 4. dose koronavaksine.
 • Dersom du har feber over 38 grader, pågående infeksjon eller forkjølelsessymptomer må du vente til du er frisk før du kan ta vaksine.
 • Husk legitimasjon ved oppmøte.
Tid og sted

Koronavaksinering foregår i kjelleren på Bygdaheimen - inngang Koordinerende enhet (Imrevegen 30)

 • Ring vaksinetelefonen for høre nå det er mulighet for vaksinering. 
Vaksinetelefon
 • Telefonnummer 940 28 942.
 • Bemannet mandag - torsdag kl. 09.00-11.00 
Timebestilling

For å planlegge vaksinasjonsdagene og mengde vaksine som bestilles til kommunen er det fint om du registrerer deg for vaksinering på forhånd:

 • Du kan registrere deg digitalt på Helseboka.no. Du må ha Bank-ID for å logge på. Her kan du selv bestille deg time på ønsket tidspunkt.
 • Du kan ringe vaksinetelefonen på tlf. 940 28 942 og avtale tidspunkt.
 • Du kan også komme på drop-in om du skal ha dose 3 eller 4. Dette gjelder alle dager vi holder åpent for vaksinasjon, for alle over 5 år som er i målgruppen for koronavaksine.
 • For 1. og 2. dose (grunnvaksine) ring vaksinetelefonen.
Tidsintervall mellom vaksinedoser
 • Mellom dose 1 og dose 2 med koronavaksine må det gå minimum 3 uker. Man regnes som grunnvaksinert mot covid-19 etter 2 vaksinedoser. Status som grunnvaksinert gjelder fra 1 uke etter 2. vaksinedose. 
 • Når det har gått minimum 20 uker siden dose 2 tilbys alle over 18 år en oppfriskningsdose med koronavaksine (dose 3). 
 • Folkehelseinstituttet anbefaler ulike grupper (se under) en ny oppfriskningsdose med koronavaksine etter dette (dose 4, for enkelte grupper dose 5). Oppfriskningsdosen kan gis tidligst 4 mnd. etter siste vaksinedose
Til deg som har hatt korona
 • FHI anbefaler at man venter 3-4 mnd. etter symptomfrihet før man får koronavaksine med tanke på å få god vaksineeffekt og redusere risiko for bivirkninger.  

 

Grunnvaksinasjon til ulike aldersgrupper

Informasjon til de som har barn fra 5 - 11 år 
 • Foresatte til barn født 2010-2016, samt barn født i 2017 som har fylt 5 år, har mulighet til å la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det. For denne aldersgruppa er det ingen anbefaling om vaksine, med unntak ved alvorlig underliggende sykdom. Tilbudet gjelder alle, men den enkelte familie må selv vurdere nytten ved vaksinasjon ut ifra sin situasjon. 
 • Vaksine er først og fremst aktuelt hos:
  • Barn i risikogruppe pga. kronisk sykdom (tilsvarende de som anbefales influensavaksine)
  • Barn som har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse (f.eks. at en av foreldrene er under kreftbehandling)
  • Barn som skal oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge
 • Barna tilbys vaksine fra Pfizer. Det er en egen barnevaksine med mindre mengde virkestoff. 
 • Barna tilbys 1-2 doser etter hva de foresatte ønsker. Dersom du ønsker at barnet ditt skal få 2 doser anbefales et tidsintervall på 8-12 uker mellom dosene.
Informasjon til deg som er 12 - 15 år
 • Dere tilbys 1-2 doser koronavaksine dersom du/foresatte ønsker det.
 • Anbefalt tidsintervall mellom dose 1 og dose 2 er 8-12 uker.
 • De som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales 1 dose koronavaksine.
 • Har du hatt infeksjon med covid-19 og ønsker en dose med koronavaksine bør det gå minimum 3 mnd. fra du er symptomfri til du får vaksine. 
 • Samtykkeskjema ved vaksinering må leveres både ved vaksinedose 1 og 2. Her finner du samtykkeskjema på norsk, og her finner du samtykkeskjema på engelsk. 
Informasjon til deg som er 16 - 17 år
 • Dere anbefales 2 doser med koronavaksine og anses fullvaksinert etter disse. 
 • Anbefalt tidsintervall mellom dose 1 og dose 2 for 16-17-åringer er 8-12 uker.
 • De som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales 1 dose koronavaksine.
Informasjon til deg som er 18 år og eldre
 • Dere anbefales 2 doser med koronavaksine og anses fullvaksinert etter disse. 
 • Anbefalt tidsintervall mellom dose 1 og dose 2 for 16-17-åringer er 8-12 uker.
 • De som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales 1 dose koronavaksine.
Informasjon til deg med alvorlig nedsatt immunforsvar
 • For immunsupprimerte regner man 3 vaksinedoser i grunnvaksinasjonen.
 • Husk å ta med dokumentasjon.
 • Gruppen omfatter:
  • Organtransplanterte 
  • Benmargstransplanterte de siste 2 årene 
  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt 
  • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse 
  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
  • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår
  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling 
   • Disse pasientene må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

 

Oppfriskningsdoser med koronavaksine

Oppfriskningsdose til deg som er 12 - 17 år med alvorlig grunnsykdom
 • Dere anbefales nå en oppfriskningsdose med koronavaksine (dose 3)
 • "Alvorlig grunnsykdom" regnes etter denne lista (merk at denne lista med grunnsykdommer er forskjellig fra lista for voksne):
  • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever)
  • Immunsvikt (medfødt eller grunnet medisiner)
  • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste 5 år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling (innen siste 6 måneder)
  • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
  • Alvorlig hjertesykdom
  • Alvorlig lungesykdom
  • Annen svært alvorlig sykdom (vurderes individuelt i hvert enkelt tilfelle)
Oppfriskningsdose til deg som er 18-64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp
 • FHI åpner nå opp for at alle over 18 år kan få 4. dose med koronavaksine.
 • Det er ingen sterk anbefaling, men en mulighet for de som ønsker det.
 • Det blir ikke sendt ut invitasjon for en 4. dose.
 • Har du gjennomgått koronasjukdom bør det går 3-4 månader før en 4. dose koronavaksine. De som ikke er grunnvaksinert med 1. og 2. dose og som nå ønsker vaksinering, må ringe og avtale time. 

Les meir på FHI sine sider: Mulighet for flere til å ta ny oppfriskningsdose

Oppfriskningsdose til deg som er 18 - 64 år med sykdommer/helsetilstander som gir risiko for alvorlig sykdomsforløp
 • Dere anbefales nå en ny oppfriskningsdose med koronavaksine (dose 4)
 • "Sykdommer/helsetilstander" omfatter (merk at denne lista skiller seg fra tilstander som gir alvorlig nedsatt immunforsvar):
  • Alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS eller cerebral parese)
  • Downs syndrom
  • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
  • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
  • Demens
  • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året)
  • Fedme med KMI på 35 kg/m2 eller høyere
  • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
  • Hjerneslag
  • Diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig regulert sykdom eller diabeteskomplikasjoner 
Oppfriskningsdoser til deg som er over 65 år
  • Alle over 65 år anbefales dose 4 med koronavaksine såfremt det har gått minimum 4 mnd. siden dose 3
Oppfriskningsdoser til deg med alvorlig nedsatt immunforsvar
 • Dere anbefales flere oppfriskningsdose med koronavaksine 
 • Det må gå minimum 3 mnd. mellom dose 3 og den første oppfriskningsdosen (dose 4).
 • Dere anbefales nå en ny oppfriskningsdose (dose 5) dersom det har gått minimum 4 mnd. siden dose 4.
 • Du trenger ikke ny vurdering fra fastlege/spesialist for å få tilbud om oppfriskningsdosen, men ta med samme dokumentasjon som du tok med sist (vaksinebrev, journalnotat, resept, medikamentforpakning eller lignende)
 • Gruppen omfatter som nevnt:
  • Organtransplanterte 
  • Benmargstransplanterte de siste 2 årene 
  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt 
  • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse 
  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
  • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår
  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling 
   • Det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger. Hør derfor med din lege.
Oppfriskningsdose til deg som er gravid i 2. eller 3. trimester
 • Dere anbefales nå en oppfriskningsdose med koronavaksine. 
 • Anbefalingen gjelder uavhengig av om du kun er grunnvaksinert fra før, eller om du allerede har mottatt en oppfriskningsdose. Det bør unasett ha gått minimum 4 mnd. siden forrige dose.
  •  

 

Koronasertifikat for personer uten BankID eller norsk personnummer

Vi tilbyr hjelp til å skrive ut koronasertifikat for:

 • Personer som mangler BankID for selv å kunne skrive ut sertifikatet via helsenorge.no
 • Personer som oppholder seg i Norge uten norsk personnummer eller D-nummer, men med nasjonalt hjelpenummer
 • For personer med DUF-nummer må informasjon om vaksiner og kopi av ID sendes Helfo per post for å få en utskrift av koronasertifikatet derfra. Vi er behjelpelige med dette, men man må regne 2-3 uker på denne prosessen og anbefaler derfor å være ute i god tid

For å kunne få godkjent koronasertifikat må du ha:

 • Status som fullvaksinert* (vises som 1 av 1, 2 av 2, 3 av 3), og/eller
 • Negativ test i 48 timer fra prøvetakingstidspunkt, og/eller
 • Hatt koronasykdom og dette er dokumentert med enten PCR, tilsvarende laboratorieanalyse eller antigen hurtigtest fra 11-180 dager fra positiv test

Åpningstider og booking av time for utskrift koronasertifikat:

 • Du må booke time på telefon 940 28 942 til en av våre saksbehandlere 
 • Man må møte personlig og ha med gyldig identifikasjon med personnummer, D-nummer eller nasjonalt hjelpenummer.