Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tannlegevakt


Hemsedal Tannklinikk er p.t. stengt grunna vår off. tannlege har gått av med pensjon, uvisst når ny tannlege er på plass.

Akutte hendelsar ta kontakt med Gol Tannklinikk tlf. 32 07 43 15

Tannklinikkar i Hallingdal.

Vakttelefon i helgane og høgtider: 993 51 555

Tannlegevakt

********************************************************************

Laurdagar og helligdagar, med unntak av sundagar, kl. 15.00 - 18.00 

Informasjon om tannlegevaktordningen i Hemsedal kommune.
Tannhelse

Tannverk, smerter, tannskader er av det aktuelle tannlegane behandlar i vakttida.

Pasientane må møte opp hjå den enkelte tannlege som har vakt. Det vil seie at det kan vere naudsynt å reise til ein annan kommune enn der pasienten oppheld seg.

På kvardagane er ein av dei offentlege tannklinikkane i Hallingdal open kl. 08.00 - 15.00