Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Psykisk helse

Velkommen til informasjonsside om Hemsedal psykisk helsetjeneste!

Alle har en psykisk helse, og den er det viktig å ta vare på. Psykiske helseutfordringer er vanlige og kan ramme de fleste. Det er mulig å få hjelp hvis du har det vanskelig.

På denne siden finner du informasjon om hva vi i psykisk helse kan hjelpe deg med om du eller noen rundt deg har utfordringer med psykisk helse. Du finner også informasjon om hva du selv kan gjøre for å mestre egne psykiske helseutfordringer.

Hvem er vi?

Vi hjelper deg hvis du har utfordringer med din psykiske helse slik at du i størst mulig grad kan mestre egen hverdag. Vi har ulike tilbud som kan styrke din evne til dette.
Du kan selv ta kontakt, eller fastlege kan ta kontakt på vegne av deg.

Hos oss vil du kunne møte forskjellige faggrupper, men vi jobber ut fra en "flat struktur" - det vil si at vi ikke har et typisk profesjonshierarki. Det er den kompetanse og ferdigheter den enkelte medarbeider har som avgjør hvilke oppgaver og ansvarsområder han eller hun har. Forskning viser dessuten at effekt av terapi ikke er avhengig av profesjon, type utdannelse eller bestemt metodikk, men har mer å gjøre med selve relasjonen.

Hvem er tilbudet for?

Kjenner du på en indre uro, fortvilelse, stress, tristhet, angst, nedstemthet, depresjon, søvnproblemer, sorg, sinne, er pårørende eller etterlatt?
Tilbudet er for deg som opplever psykiske helseutfordringer og dårligere livskvalitet.

Kontaktpersoner: 

Du kan kontakte en av oss på telefon el e-post, kontakte tjenestetorget eller snakke med lege for å få en avtale med oss:

Christin Wangen Sjølie, tlf. 988 62 872, epost: christin.wangen.sjolie@hemsedal.kommune.no

Mette Maseng, tlf. 468 37 358, epost: mette.maseng@hemsedal.kommune.no

Ina Tangset, tlf. 469 50 519, epost: ina.tangset@hemsedal.kommune.no

Cathrine Amundsen, tlf. 954 61 196, epost: cathrine.amundsen@hemsedal.kommune.no

Joakim Ellseth, epost: joakim.ellseth@hemsedal.kommune.no

Heidi Grøthe, tlf. 468 27 357, epost: heidi.grothe@hemsedal.kommune.no

Hva kan vi tilby?

- Veiledet selvhjelp (nettbasert)
- Samtaleterapi
- Gruppeterapi
- Ulike aktiviteter individuelt og i gruppe, tilpasset den enkelte

Vi samarbeider med andre tjenester som fastlege, friskliv, læring og mestring, Frivillig og NAV for å gi et helhetlig tilbud.
Noen av tilbudene er på tvers av kommunene i Hallingdal.

Vi har fokus på brukermedvirkning og har innført et digitalt tilbakemeldingsverktøy for dette. Dette ivaretar personvern på forskriftsmessig måte.
Vi setter også pris på kontakt med deg som innbygger, enten du mottar tjenester eller ikke. Har du spørsmål, tanker, erfaringer eller forslag så ta gjerne kontakt med en av oss.

Hvor finner jeg psykisk helsetjenesten?

Våre kontorer ligger i kommunehuset vis a vis ambulansetjenesten. Parkering ved kontorene, el på kommunens areal ved legekontor.

Hva koster det?

Du betaler ikke for de kommunale tjenestene innen psykisk helsearbeid.

Hva kan jeg gjøre selv?

Vi tilbyr gratis internettassistert nettkurs.

Sjekk ut denne filmsnutten som forteller mer om internettassistert behandling:

Prøv modul 1 og 2 av internettbehandling for angst 

Prøv modul 1 og 2 av internettbehandling for depresjon

Prøv modul 1 og 2 av internettbehandling for søvnvansker

Prøv modul 1 og 2 av internettbehandling for bekymringsangst

Prøv modul 1 og 2 av internettbehandling for stressbelastninger/utbrenthet

I kontakt med oss kan du få din egen kode som gir deg tilgang på alle modulene av nettkursene. Du kan også få mulighet til veiledning knyttet til disse nettkursene. Ved å gjennomgå disse nettkursene får du økt kunnskap, råd og verktøy som kan hjelpe deg til å mestre egne utfordringer.

Nyttige informasjonskilder:

Ved å trykke på linken under får du mestringsverktøy hvis du synes livet er i overkant utfordrende i koronatiden.

Frykt er en av de mest ubehagelige følelsene vi har, men måten du tenker om det som skjer, er avgjørende for hvor mye du vil la angsten påvirke deg. Kanskje det finnes andre måter å tenke på, som fungerer bedre?

I verktøyet kan du også lese litt om hvordan du kan forholde deg til dine nærmeste, og om responser som typisk oppstår som følge av langvarig isolasjon.
Trykk på denne linken: https://app.assistertselvhjelp.no/c/korona

Digitale meistringskurs m.m.:

Mestring for alle - drifta av Regional nettverkskompetansesenter for læring og mestring i Helse Sør-Øst, Sørlandet sykehus.
Nyttig side med oversikt over bl.a metodar og digitale kurs, både for helsepersonell og pasientar.
Eksempelvis denne podcasten: https://mestringforalle.no/syktfrisk/

Ti digitale selvhjelpskurs innan psykisk helse tilbys gjennom Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og helsenettsiden nhi.no.
Kursa er utvikla av psykolog Magnus Nordmo og baserar seg på kognitiv terapi:
https://nhi.no/psykisk-helse/kognitiv-terapi/?hp=true

Balance er eit nettbasert helsefremjande tilbod for å sjekke og eventuelt justere eigne alkoholvanar.
Programmet gir også råd om korleis takle stress og ha det betre i kvardagen. Den kan lastast ned som ein app: https://www.helsenorge.no/alkohol/for-mye-alkohol/#Balance

Mer informasjon om psykisk helse finner du her:

Veiledet selvhjelp

Støtte til pårørende

Sinnemestring for foreldre

Psykologisk veiledning

Nasjonalt kompetansetjeneste for søvnsykdommer

Helse Norge : https://www.helsenorge.no/psykisk-helse/ (linke direkte til siden ved å trykke på Helse Norge)

Rådet for psykisk helse: https://psykiskhelse.no/ (linke direkte til siden ved å trykke på Rådet for psykisk helse)

Andre tilbud i kommunen:

Frisklivsentralen
For mer informasjon: https://www.hemsedal.kommune.no/helse-og-omsorg/friskliv/
Kontakt: 31 40 88 18 / 970 58 818 Epost: friskliv@hemsedal.kommune.no

Frivillighetssentralen
For mer informasjon: https://hemsedal.frivilligsentral.no/
Kontakt: 47678040 Epost: fri.hem@online.no

Helserelaterte kurs i Hallingdal
For mer informasjon: https://www.hemsedal.kommune.no/helse-og-omsorg/kursoversikt---helserelaterte-kurs/

Fysioterapi/Ergoterapi
For mer informasjon: https://www.hemsedal.kommune.no/helse-og-omsorg/fysioterapi/

Legetjenesten:
For mer informasjon: https://www.hemsedal.kommune.no/helse-og-omsorg/legetenesta/

Hva gjør jeg ved akutte situasjoner?

Dersom du opplever at situasjonen er akutt, må du kontakte legevakten:
Legevakt: 116 117