Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Søknadsfrist 4.desember

barneteikning

Nasjonal tilkotsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamiliar (tidlegare Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom).

Frivillige organsisasjonar, private aktørar eller offentlege instansar kan søkje om tilskot.

Les meir: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Spørsmål? Ta kontakt med Hemsedal kommune, Koordinerande eining, tlf. 31 40 88 60