Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Miljøretta helsevern

Miljøretta helsevern i Hallingdal

•interkommunalt samarbeid
•kommunane Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol.
•kontoret ligg i Hallingdal Næringshage i Gol.

Om miljøretta helsevern Hallingdal

•Gol kommune har det administrative og personalmessige ansvaret for Miljørettet helsevern Hallingdal.

•Vedtaksmyndigheten ligg hjå kommunelegen i den enkelte kommune.

•Miljøretta helsevern fungerer som saksbehandlar/rådgjevar for kommunelegen.

•Kommunelegane i Hallingdal utgjer styringsgruppa

•Kommunelegane har det faglege ansvaret for korleis avdelingsingeniørane i miljørettet helsevern skal prioritere og utføre arbeidet sitt.

Radon

Miljøretta helsevern formidler sporfilm for måling av radon.