Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Influensavaksine

Ein ny influensasesong står for døra. Nær 1 million menneske i Noreg har auka risiko for komplikasjonar av influensasjukdom og blir tilrådd å ta influensavaksine kvart år.

Hemsedal legekontor tilbyr influsensavaksine til pasientar i risikogruppa:

Vi vaksinerer kvar tysdag, onsdag og torsdag frå 15. oktober til 7. november 2019 mellom kl. 13.00 - 15.00
(OBS ikkje vaksinering torsdag 31.10.2019)

Meld deg i resepsjonen når du kjem.
Hugs at du må sitje på legekontoret i 20 minutter etter at vaksina er sett.

Pris: 250,- (risikopasientar)

Vaksine mot sesonginfluensa blir særleg tilrådd:

 • Alle frå fylte 65 år.
 • Bebuarar i omsorgsbustader og sjukeheimar.
 • Gravide etter 12 svangerskapsveke (2. og 3. trimester).
  Gravide i 1.trimester med annan tilleggsrisiko kan vurderast for vaksinasjon
 • Barn og vaksne med:
  - diabetes type 1 og 2
  - kronisk luftvegssjukdom
  - kronisk hjarte- og karsjukdom
  - kronisk leversvikt eller nyresvikt
  - kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
  - nedsett immunforsvar
  - svært alvorleg fedme (BMI over 40)
  - annan alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorleg  helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefalast influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasientar
 • Svinerøktarar og andre som har regelbunden kontakt med levande gris

 

For pasientar som ynskjer vaskine som ikkje er i risikogruppene:

Pasientar som ikkje er i risikogruppa kan ta kontakt med Hemsedal legekontor på tlf. 31 40 89 00 for å gjere avtale, eller :

Bestill vaksina på www.e-vaksine.no
Dagen etter kan du gå innom  Hemsedal Apotek og få vaksina satt der.

Når du har fått vaksina må du vente på Hemsedal legekontor eller på Hemsedal Apotek i 30 minutt før du kan dra vidare.