Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Influensavaksine

Ein ny influensasesong står for døra. Nær 1 million menneske i Noreg har auka risiko for komplikasjonar av influensasjukdom og blir tilrådd å ta influensavaksine kvart år.

Vaksinasjonsdagar

Vi vaksinerar kvar mandag fra 10. oktober toø 14. november mellom kl. 14.00 - 15.00

Meld deg i resepsjonen når du kjem. Hugs at du må sitje her i 20 minutter etter vaksina er sett.

Pris

 • Vaksinen koster kr. 150,-

Vaksine mot sesonginfluensa blir særleg tilrådd

 • Alle frå fylte 65 år.
 • Bebuarar i omsorgsbustader og sjukeheimar.
 • Gravide etter 12 svangerskapsveke (2. og 3. trimester).
 • Barn og vaksne med:
 • diabetes mellitus, type 1 og 2
 • kronisk luftvegssjukdom
 • kronisk hjarte-karsjukdom
 • kronisk leversvikt
 • kronisk nyresvikt
 • kroniske nevrologisk sjukdom eller skade
 • nedsett infeksjonsforsvar
 • svært alvorleg fedme

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

For pasienter som ønsker vaskine som ikke er i risikogruppene:

Ring legekontoret eller gi beskjed på pasientsky www.hemsedallegekontor.no for å bestille resept.

Vaksinen må hentes/betales på apoteket. Det koster 54,- å sette vaksinen på legekontoret.