Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Legat - Hemsedal Kommune

Føremål

•Legatet sitt formål er at avkastinga skal nyttas til tiltak for personar som ut frå psykisk eller fysisk fungering har behov for praktisk hjelp for å kunne ta del i aktivitetar.

•Har du slike behov, kan du søkje om å få tildelt midlar. 

•Søkjarane må vere busette i Hemsedal.

Kontaktinformasjon

•Hilde Storeskar, tlf:  31 40 88 00.

Søknadsinformasjon

•Søknad vert å senda til Hemsedal kommune, 3560 Hemsedal

•Søknadsfrist 20.desember.

Vedtekter

Søknadsskjema

Rapporteringsskjema