Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Helsestasjon / jordmortenesta

Helsestasjonstjenesten skal fremme barns og unges fysiske, psykiske og sosiale helse. Du vil møte følgende fagpersonell: Helsesykepleier, lege, jordmor og fysioterapeut

Helsestasjon

Helsestasjonsvirksomheten er en del av kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn 0-5 år og deres foreldre. Helsestasjonene jobber for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom. Helsestasjonen følger opp barnet og deres familie etter fastsatt program fra helsedirektoratet. Spesielt vektlegges barnets fysiske og psykososiale utvikling. Helsestasjonen skal støtte foreldre i foreldrerollen og dermed bidra til å fremme barns helse.

Når et barn blir født sendes fødselsmelding til helsestasjonen. Jordmor og helsesykepleier vil ta kontakt for å avtale hjemmebesøk.

Barnet innkalles til faste konsultasjoner på helsestasjonen.

Ved helsestasjonen kan foresatte få veiledning og støtte i spørsmål som knytter seg til barnets helse og trivsel. Det gis tilbud om veiledning både individuelt og i grupper. 

Timebestilling

Hvis du er ny i Hemsedal, ring for å avtale første time.

Kontaktpersoner: Hilde Bakke Jensen Tlf: 31 40 88 76 / 901 36 656 

                             Ann Kristin Åsheim Tlf: 31 40 88 75 /902 42 061

                            Sigridur Vedvik Tlf: 31 40 89 73 / 916 66 830

Helsestasjonen ligg i samme bygg som legekontoret, Hemsedal helsesenter. 
Hemsedalsvegen 2887

Åpent mandag - fredag 08.00-15.30. 

Ved kontakt på e-post eller sms vennligst ikke send sensitiv informasjon. For timebestillinger og endringer ta kontakt på telefon.

Hva tilbyr helsestasjonstjenesten?
 • Helseundersøkelser og veiledning med oppfølging og henvisning ved behov.

 • Barnevaksinasjonsprogrammet.

 • Forebyggende psykososialt arbeid.

 • Opplysningsvirksomhet  individuelt og i grupper.

 • Hjemmebesøk/oppsøkende virksomhet.

 • Samarbeid om barn og ungdom med spesielle behov, herunder kronisk syke og funksjonshemmede. 

Helsestasjonsprogrammet 

Nyfødt

Hjemmebesøk av jordmor 1-3 dager etter fødsel. Helsesykepleier 7-10 dager etter fødsel. 

4 uker

Gruppekonsultasjon/enkeltkonsultasjon v/helsesykepleier.

6 uker

Konsultasjon med lege og helsesykepleier, vaksinasjon.

3 mnd

Konsultasjon med helsesykepleier, vaksinasjon.

4 mnd

Gruppekonsultasjon/enkeltkonsultasjon med fysioterapeut og helsesykepleier.

5 mnd

Konsultasjon med helsesykepleier, vaksinasjon.

6 mnd

Konsultasjon med lege og helsesykepleier.

8 mnd

Gruppekonsultasjon/enkeltkonsultasjoner med helsesykepleier.

10 mnd

Konsultasjon med helsesykepleier.

12 mnd

Konsultasjon med lege og helsesykepleier, vaksinasjon. 

15 mnd

Konsultasjon med helsesykepleier, vaksinasjon.

18 mnd

Gruppekonsultasjon/enkeltkonsultasjon med helsesykepleier.

2 år       

Konsultasjon med lege og helsesykepleier.

4 år

Konsultasjon med helsesykepleier.

Utleie

Brystpumper til mødre med ammeproblemer. 

Enuresealarm for bruk ved nattevæting.  

Andre tilbud
 • Fødsels- og foreldreforberedende kurs

 • Foreldreveiledning eller kurs som ICDP eller COS. 

Vaksiner

Reisevaksinasjon

Timebestilling:

Timebestilling kvar dag frå 08.00 - 15.00

Tlf: 31 40 88 15 / 31 40 89 73

Hugs at du må bestille time i god tid før du skal ut og reise!

Helsestasjonen gjer deg råd og veiledning om helse og reise, vaksinering og kan ordne med malariaresepter.

Priser: 
Pris for konsultasjon (frå 16. år): 
155,- 1. gangs konsultasjon
55,- for videre konsultasjon

Barn: 
gratis

I tillegg kommer prisen for de ulike vaksinene. 

Reisevaksiner - priser   Pris per dose
Polio/Difteri/Stivkrampe/Kikhoste   280,-
Hepatitt A 2 doser

Barn: 230,-

Voksen: 285,-

Hepatitt B 3 doser

Barn: 150,-

Voksen: 190,-

Hepatitt A + B 3 doser

Barn: 310,-

Voksen: 455,-

Kolera 1-2 doser 190,-
Japansk encephalitt 2-3 doser 710,-

Tyfoid vaksine

Tyfoid - Vivotif (oral vaksine)

 

180,-

205,-

Meningokokk ACWY - vaksine

Meningokokk C

 

345,-

265,-

Gulfeber   335,-
Skogflåttencephalitt 3 doser

Barn: 280,-

Voksen: 290,-

Humant papilloma virus - HPV - Cervarix

Humant papilloma virus - HPV - Gardasil 9

3 doser

 3 doser

800,-

 1200,-

Rabies  2 doser 450,-
     

Malaria tabeletter - resept fåes hos lege.

Andre vaksiner kan bestilles etter behov.

   

For å få optimal av vaksinasjon bør ein i mange tilfelle starte i god tid før avreise. 

Behov for vaksinasjon må vurderast i forhold til sjukdomsbilete til einkvar tid, type reise, reisens varighet og den reisendes helsetilstand, alder og tidlegare vaksinasjonsstatus.

På folhelseinstituttets nettsider finn du oppdaterte reiseråd og utfyllande informasjon om reisevaksiner.

 

Gratis HPV-vaksine

- til kvinner fødde 1991 og seinare


Alle kvinner som er fødde i 1991 og seinare, får frå hausten 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomvirus (HPV-vaksine) gjennom eit toårig vaksinasjonsprogram.

Programmet har starta opp.

Vaksinen er tilrådd til unge kvinner for å forebyggje livmorhalskreft og forstadium til livmorhalskreft forårsaka av HPV-infeksjon. 
HPV-infeksjon er den vanlegaste seksuelt overførbare infeksjonen i verda. Dei fleste som er seksuelt aktive blir smitta i løpet av livet, mesteparten i ung alder. Infeksjonen er som regel ufarleg og går over av seg sjølv, men somme får ein vedvarande infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Kvart år får om lag 300 kvinner i Noreg livmorhalskreft og 65-100 døyr av denne sjukdomen. Vaksinen kan gi vern sjølv om ein har debutert seksuelt.


HPV-vaksine har vore ein del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse sidan 2009. Frå hausten 2016 kan uvaksinerte kvinner som er fødde i 1991 og seinare, også få tilbod om gratis HPV-vaksine.

Tilbodet er mellombels og varer i ein toårsperiode frå hausten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinasjonsdosar gitt over 6-12 månader og må derfor startast opp innan utgangen av 2018.

Ta kontakt med Hemsedal helsestasjon på telefon: 31 40 89 31 /31 40 88 15 om du ynskjer å nytte deg av tilbodet om gratis vaksine mot HPV-infeksjon, Vi setter opp timeavtalar fortløpande.

Meir informasjon om HPV og HPV-vaksine:

Folkehelseinstituttet si nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine

Frisk på reisen

Reiseklar

Samarbeidspartnere
 • Psykisk helse

 • Fysioterapeut

 • Jordmor

 • Fastlege

 • Barnehager

 • Familievernkontoret

 • PPT
 • BUP

 • Barnevern

 • Habiliteringstjenesten
 • Eventuelt andre aktuelle samarbeidspartnere

Barnevaksinasjonsprogrammet

Barnevaksinasjonsprogrammet

Amming

 

 Kosthold og ernæring 0-5 år

Mat for spedbarn (0 - 12 mnd)

Mat for barn (fra 1 år)

 

Tannhelse
Søvn
Førstehjelp og sykdom

Barns miljø og sikkerhet:

 

Foreldrerollen
 Andre nyttige nettsider

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, lege og fysioterapeut og er et tilbud som finnes på alle skoler. Skolehelsetjenesten jobber helsefremmede og forebyggende på individ, gruppe og systemnivå. Helsesykepleier   har faste trefftider på skolene. Elever og foreldre kan ta kontakt etter behov.  Helsesykepleier deltar i det tverrfaglige samarbeidet på skolen.

Helsesykepleier i barne og ungdomskolen

Trefftid på skolene

Ulsåk oppvekstsenter 

Sigridur Vedvik 31 40 89 73 / 916 66 830

              

Tuv oppvekstsenter

Hilde Bakke Jensen 31 40 88 76 / 901 36 656

Hemsedal barne og ungdomsskule

Ann-Kristin Åsheim 31 40 88 75 / 902 42 061

Pris

Som hovedregel ingen egenandel. Noen ganger må bruker betale for utstyr som brukes.

Hva skjer på de enkelte klassetrinn?

 

1.trinn

 

Skolestartundersøkelse i løpet av skoleåret med helsesykepleier og lege.

           

2.trinn

Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV).

Skriftelig innkalling sendes ut i forkant.

 

3.trinn

 

Høyde- og vektmåling.

 

5. trinn

 

Pubertets-undervisning.

Helsesykepleier tilbyr å bistå skolen i pubertetsundervisningen i henhold til kompetansemål innen kropp og helse.

6.trinn

 

Tilbud om MMR-vaksine.

Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder. Elevene tilbys vaksinering på skolen. Foresatte får skriftlig informasjon om vaksinen og må fylle ut samtykkeskjema  før vaksinen kan settes.

 

 

7.trinn

 

Tilbud om HPV- vaksine - vaksine mot Humant papilloma virus            (2 doser).

Elevene tilbys vaksinering på skolen. Foresatte får skriftlig informasjon om vaksinen og må fylle ut samtykkeskjema før vaksinen kan settes.

 

 

8.trinn

Helsesamtaler

Elevene kalles inn til en individuell helsesamtale med helsesykepleier. Foresatte/elever informeres skriftlig i forkant og skal fylle ut et spørreskjema som tas med til helsesamtalen.

Høyde- og vektmåling.

 

9. og /eller 10.trinn

 

Seksualundervisning.

Helsesykepleier tilbyr å bistå i seksualundervisningen i henhold til skolens kompetansemål inne kropp og helse.

 

10.trinn

 

Tilbud om ­­­vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV)

Elevene tilbys vaksinering på skolen. Foresatte får skriftlig informasjon om vaksinen og må fylle ut samtykkeskjema før vaksinen kan settes.

 

   Barnevaksinasjonsprogrammet

 Elevene tilbys vaksinering på skolen. Foresatte får skriftlig informasjon om vaksinen og må fylle ut samtykkeskjema før vaksinen kan settes.

  Samarbeidspartnere

 • Familievernkontoret
 • BUP
 • PPT
 • Skole
 • Fysioterapeut
 • Barnevernet
 • Psykisk helse
 • Lege

 Skolehelsetjenesten innhenter samtykke til tverrfaglig samarbeid hos foresatte. 

 Andre nyttige nettsider
Nyttige telefonnummer

Alamtelefonen for barn og unge: 116 111 

Skolehelsetjenesten i videregående skole

Det er helsesykepleier på alle videregående skoler. Disse jobber med forebyggende helsearbeid og oppfølging av enkeltelever. Både elever og foreldre kan ta kontakt med helsesykepleier på sin skole hvis de trenger hjelp eller har spørsmål om elevens helse eller trivsel. Helsesykepleier har taushetsplikt.

Helsestasjon for ungdom

Tilbud for unge mellom 13 og 24 år.

Det er gratis og ingen timebestilling, drop in.

Vi har taushetsplikt.

Her kan du ta opp ting du ønsker å snakke om eller lurer på. Vi kan blant annet veilede i spørsmål om:

 • seksuell helse, prevensjon

 • klamydiatest
 • psykisk helse

 • pubertet

 • kropp

 • ungdomstid                                                                                                                                                                     

Åpningstid

 • Åpningstid hver andre onsdag (partalsuker) fra kl. 14.30 - 16.30
  Sted: Hemsedal Helsestasjon.

 • Kontaktperson Rine Flatland Tlf:  31 40 88 15 / 970 58 815

 

Psykisk helse for barn og unge

Helsestasjonen er et lavterskeltilbud der alle kan ta kontakt og få en avtale. Vi er åpen for alle typer henvendelser og vårt ønske er at foreldre, barnet/ungdommen selv eller andre tar kontakt med oss så tidlig som mulig ved bekymring. Helsestasjon og skolehelsetjenesten har i samarbeid med psykisk helsetjeneste ansvar for forebyggende psykisk helsearbeid.

Vi gir tilbud om bl.a:

 • Kartlegging og samtaler rundt mors psykiske helse ( EPDS-kartlegging) når mor er gravid og i barselperioden
 • Ulike støtte og veiledningssamtaler med målgruppen.
 • Foreldreveiledningsgrupper ( basert på ICDP)
 • Grupper for barn som har mor og far i hvert sitt hjem ( P.I.S. – grupper ) på skolen
 • Støttesamtaler ved angst/depresjon m.m. hos barn / ungdom.
 • Ruskontrakter for ungdom under 18 år.
 • Råd, veiledning og undervisning til skoler og barnehager ved behov / ønske
 • Utarbeidelse av individuell plan

Viktige samarbeidspartnere: Fastlegen til barnet, barneverntjenesten, familievernkontoret, PPT og psykisk helse.

Barne og ungdomspsykiatriske poliklinikk BUP er et tilbud i spesialisthelsetjenesten som søker å hjelpe barna og deres familier. Arbeidet er organisert som et poliklinisk tilbud innen psykisk helsevern for barn og unge plassert på Ål evt. Hønefoss. Spe-og småbarnsteamet som er organisert fra Ringerike sykehus kan komme ut i kommunene for veiledning i familier og av fagpersonell. BUP er først og fremst et tilbud for å ta hånd om problemer som ikke kan løses i de kommunale helsetjenestene. Det er nødvendig med henvisning fra helsestasjon/ skolelege eller fastlege

Fysioterapi barn og unge

De fleste av barna som får oppfølgning og behandling av fysioterapeut blir henvist fra helsestasjonen eller lege i samarbeid med foreldrene.

Foreldre kan også ta direkte kontakt med fysioterapeuten.

Smittevern 

Personer som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg sammenhengende i tre måneder i
land med høy forekomst av tuberkulose av tuberkulose eller har vært utsatt for tuberkulosesmitte, som skal jobbe eller hospitere i helse og omsorgstjenesten, i lærerstillinger i grunnskolen eller i andre stillinger knyttet til barneomsorg (inkludert Au Pair), har plikt til tuberkuloseundersøkelse.

Mal for egenerklæring.

Lover og retningslinjer

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Klageadgang

Eventuell klage sendes Hemsedal helsestasjon. Klagen sendes evt. derfra videre til Fylkeslegen. Evt. kan du klage direkte til Norsk pasient – skadeerstatning.

Jordmortjenesten

Sjå eiga side om jordmor