Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Familiens Hus

Familiens hus

Familiens hus-Hemsedal er i gang med å etablere familiens hus.

Familiens hus er en modell for organisering av kommunale tjenester for barn, unge og deres familier. Rundt om i Norge er det over hundre kommuner som har organisert tjenestene sine i et familiens hus. Målet for arbeidet i familiens hus er å fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familier, samt å styrke barn og unges oppvekstsvilkår.

Oppstarten og planleggingen av tilbudet er godt i gang og mye er på plass og noe krever noe mer tid. De tilbudene som vil inngå i huset er under utvikling og vil kunne endres ut ifra behov.
Ny og oppdatert informasjon om ansatte og tilbud vil komme høsten 2021.

Ta kontakt med leder av familiens hus Gunhild Hustad, tlf. 457 36 314, for innspill og spørsmål til etableringen.

Jordmortjenesten

Se egen side om jordmor 

 

Helsestasjon

Helsestasjonsvirksomheten er en del av kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn 0-5 år og deres foreldre. Helsestasjonene jobber for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom. Helsestasjonen følger opp barnet og deres familie etter fastsatt program fra helsedirektoratet. Spesielt vektlegges barnets fysiske og psykososiale utvikling. Helsestasjonen skal støtte foreldre i foreldrerollen og dermed bidra til å fremme barns helse.

Når et barn blir født sendes fødselsmelding til helsestasjonen. Jordmor og helsesykepleier vil ta kontakt for å avtale hjemmebesøk.

Barnet innkalles til faste konsultasjoner på helsestasjonen.

Ved helsestasjonen kan foresatte få veiledning og støtte i spørsmål som knytter seg til barnets helse og trivsel. Det gis tilbud om veiledning både individuelt og i grupper. 

Timebestilling

Hvis du er ny i Hemsedal, ring for å avtale første time.

Kontaktperson: Hilde Bakke Jensen Tlf: 31 40 88 76 / 901 36 656 

Helsestasjonen ligg i samme bygg som legekontoret, Hemsedal helsesenter. 
Hemsedalsvegen 2887

Åpent mandag - fredag 08.00-15.30. 

Ved kontakt på e-post eller sms vennligst ikke send sensitiv informasjon. For timebestillinger og endringer ta kontakt på telefon.

Hva tilbyr helsestasjonstjenesten?
 • Helseundersøkelser og veiledning med oppfølging og henvisning ved behov.

 • Barnevaksinasjonsprogrammet.

 • Forebyggende psykososialt arbeid.

 • Opplysningsvirksomhet  individuelt og i grupper.

 • Hjemmebesøk/oppsøkende virksomhet.

 • Samarbeid om barn og ungdom med spesielle behov, herunder kronisk syke og funksjonshemmede. 

Helsestasjonsprogrammet 

Nyfødt

Hjemmebesøk av jordmor 1-3 dager etter fødsel. Helsesykepleier 7-10 dager etter fødsel. 

4 uker

Gruppekonsultasjon/enkeltkonsultasjon v/helsesykepleier.

6 uker

Konsultasjon med lege og helsesykepleier, vaksinasjon.

3 mnd

Konsultasjon med helsesykepleier, vaksinasjon.

4 mnd

Gruppekonsultasjon/enkeltkonsultasjon med fysioterapeut og helsesykepleier.

5 mnd

Konsultasjon med helsesykepleier, vaksinasjon.

6 mnd

Konsultasjon med lege og helsesykepleier.

8 mnd

Gruppekonsultasjon/enkeltkonsultasjoner med helsesykepleier.

10 mnd

Konsultasjon med helsesykepleier.

12 mnd

Konsultasjon med lege og helsesykepleier, vaksinasjon. 

15 mnd

Konsultasjon med helsesykepleier, vaksinasjon.

18 mnd

Gruppekonsultasjon/enkeltkonsultasjon med helsesykepleier.

2 år       

Konsultasjon med lege og helsesykepleier.

4 år

Konsultasjon med helsesykepleier.

Utleie

Brystpumper til mødre med ammeproblemer. 

Enuresealarm for bruk ved nattevæting.  

Andre tilbud
 • Fødsels- og foreldreforberedende kurs

 • Foreldreveiledning eller kurs som ICDP eller COS. 

Reisevaksinasjon

Timebestilling:
Timebestilling kvar dag frå 08.00 - 15.00

Hilde Bakke Jensen, tlf. 901 36 656
Kristin Eskild Hølto, tlf. 902 42 061

Hugs at du må bestille time i god tid før du skal ut og reise!

Helsestasjonen gjer deg råd og veiledning om helse og reise og vaksinering.
Malariaresepter kan du få hos fastlegen.

Priser pr. 14.06.2021
Pris for konsultasjon (frå 16. år): 

1.konsultasjon 350,-
Videre konsultasjoner 155,-
Forbruksmateriell pr. konsultasjon 100,-

I tillegg kommer prisen for de ulike vaksinene:

Reisevaksiner - priser   Pris per dose
Polio/Difteri/Stivkrampe/Kikhoste   285,-
Hepatitt A 2 doser

Barn: 250,-
Voksen: 275,-

Hepatitt B 3 doser

Barn: 170,-
Voksen: 180,-

Hepatitt A + B 3 doser

Barn: 390,-
Voksen: 530,-

Kolera 1 dose
2 doser
245,-
450,-
Japansk hjernehinnebetennelse - vaksine 2-3 doser 890,-

Tyfoid - injeksjon
Tyfoid - oral vaksine

 

205,-
235,-

Meningokokk ACWY - vaksine
Meningokokk C

 

390,-
300,-

Gulfeber - vaksine   380,-
Skogflåttencephalitt 3 doser

Barn: 350,-
Voksen: 370,-

Humant papilloma virus - HPV - Cervarix
Humant papilloma virus - HPV - Gardasil 9

3 doser
3 doser

890,-
 1380,-

Rabies  2 doser 515,-
     

Andre vaksiner kan bestilles etter behov.

Malaria tabletter - resept fåes hos lege.

   

For å få optimal av vaksinasjon bør ein i mange tilfelle starte i god tid før avreise. 

Time bestilles på Helsestasjonen: Sigridur Vedvik, tlf. 916 66 830

Behov for vaksinasjon må vurderast i forhold til sjukdomsbilete til einkvar tid, type reise, reisens varighet og den reisendes helsetilstand, alder og tidlegare vaksinasjonsstatus.

På folhelseinstituttets nettsider finn du oppdaterte reiseråd og utfyllande informasjon om reisevaksiner.

Frisk på reisen

Reiseklar

Samarbeidspartnere
 • Psykisk helse

 • Fysioterapeut

 • Jordmor

 • Fastlege

 • Barnehager

 • Familievernkontoret

 • PPT
 • BUP

 • Barnevern

 • Habiliteringstjenesten
 • Eventuelt andre aktuelle samarbeidspartnere

Barnevaksinasjonsprogrammet

Barnevaksinasjonsprogrammet

Amming

 

 Kosthold og ernæring 0-5 år

Mat for spedbarn (0 - 12 mnd)

Mat for barn (fra 1 år)

 

Tannhelse
Søvn
Førstehjelp og sykdom

Barns miljø og sikkerhet:

 

Foreldrerollen
 Andre nyttige nettsider

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, lege og fysioterapeut og er et tilbud som finnes på alle skoler. Skolehelsetjenesten jobber helsefremmede og forebyggende på individ, gruppe og systemnivå. Helsesykepleier   har faste trefftider på skolene. Elever og foreldre kan ta kontakt etter behov.  Helsesykepleier deltar i det tverrfaglige samarbeidet på skolen.

Helsesykepleier i barne og ungdomskolen

Trefftid på skolene

Kristin Eskilt Hølto  902 42 061

 

Hemsedal barne og ungdomsskule

Kristin Eskilt Hølto  902 42 061

Pris

Som hovedregel ingen egenandel. Noen ganger må bruker betale for utstyr som brukes.

Hva skjer på de enkelte klassetrinn?

 

1.trinn

 

Skolestartundersøkelse i løpet av skoleåret med helsesykepleier og lege.

           

2.trinn

Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV).

Skriftelig innkalling sendes ut i forkant.

 

3.trinn

 

Høyde- og vektmåling.

 

5. trinn

 

Pubertets-undervisning.

Helsesykepleier tilbyr å bistå skolen i pubertetsundervisningen i henhold til kompetansemål innen kropp og helse.

6.trinn

 

Tilbud om MMR-vaksine.

Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder. Elevene tilbys vaksinering på skolen. Foresatte får skriftlig informasjon om vaksinen og må fylle ut samtykkeskjema  før vaksinen kan settes.

 

 

7.trinn

 

Tilbud om HPV- vaksine - vaksine mot Humant papilloma virus            (2 doser).

Elevene tilbys vaksinering på skolen. Foresatte får skriftlig informasjon om vaksinen og må fylle ut samtykkeskjema før vaksinen kan settes.

 

 

8.trinn

Helsesamtaler

Elevene kalles inn til en individuell helsesamtale med helsesykepleier. Foresatte/elever informeres skriftlig i forkant og skal fylle ut et spørreskjema som tas med til helsesamtalen.

Høyde- og vektmåling.

 

9. og /eller 10.trinn

 

Seksualundervisning.

Helsesykepleier tilbyr å bistå i seksualundervisningen i henhold til skolens kompetansemål inne kropp og helse.

 

10.trinn

 

Tilbud om ­­­vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV)

Elevene tilbys vaksinering på skolen. Foresatte får skriftlig informasjon om vaksinen og må fylle ut samtykkeskjema før vaksinen kan settes.

 

   Barnevaksinasjonsprogrammet

 Elevene tilbys vaksinering på skolen. Foresatte får skriftlig informasjon om vaksinen og må fylle ut samtykkeskjema før vaksinen kan settes.

  Samarbeidspartnere

 • Familievernkontoret
 • BUP
 • PPT
 • Skole
 • Fysioterapeut
 • Barnevernet
 • Psykisk helse
 • Lege

 Skolehelsetjenesten innhenter samtykke til tverrfaglig samarbeid hos foresatte. 

 Andre nyttige nettsider
Nyttige telefonnummer

Alamtelefonen for barn og unge: 116 111 

Skolehelsetjenesten i videregående skole

Det er helsesykepleier på alle videregående skoler. Disse jobber med forebyggende helsearbeid og oppfølging av enkeltelever. Både elever og foreldre kan ta kontakt med helsesykepleier på sin skole hvis de trenger hjelp eller har spørsmål om elevens helse eller trivsel. Helsesykepleier har taushetsplikt.

 

Psykisk helse for barn og unge

Helsestasjonen er et lavterskeltilbud der alle kan ta kontakt og få en avtale. Vi er åpen for alle typer henvendelser og vårt ønske er at foreldre, barnet/ungdommen selv eller andre tar kontakt med oss så tidlig som mulig ved bekymring. Helsestasjon og skolehelsetjenesten har i samarbeid med psykisk helsetjeneste ansvar for forebyggende psykisk helsearbeid.

Vi gir tilbud om bl.a:

 • Kartlegging og samtaler rundt mors psykiske helse ( EPDS-kartlegging) når mor er gravid og i barselperioden
 • Ulike støtte og veiledningssamtaler med målgruppen.
 • Foreldreveiledningsgrupper ( basert på ICDP)
 • Grupper for barn som har mor og far i hvert sitt hjem ( P.I.S. – grupper ) på skolen
 • Støttesamtaler ved angst/depresjon m.m. hos barn / ungdom.
 • Ruskontrakter for ungdom under 18 år.
 • Råd, veiledning og undervisning til skoler og barnehager ved behov / ønske
 • Utarbeidelse av individuell plan

Viktige samarbeidspartnere: Fastlegen til barnet, barneverntjenesten, familievernkontoret, PPT og psykisk helse.

Barne og ungdomspsykiatriske poliklinikk BUP er et tilbud i spesialisthelsetjenesten som søker å hjelpe barna og deres familier. Arbeidet er organisert som et poliklinisk tilbud innen psykisk helsevern for barn og unge plassert på Ål evt. Hønefoss. Spe-og småbarnsteamet som er organisert fra Ringerike sykehus kan komme ut i kommunene for veiledning i familier og av fagpersonell. BUP er først og fremst et tilbud for å ta hånd om problemer som ikke kan løses i de kommunale helsetjenestene. Det er nødvendig med henvisning fra helsestasjon/ skolelege eller fastlege 

Helsestasjon for ungdom

Helstasjon for ungdom er et gratis tilbud for gutter og jenter i alderen 13 til 23 år.

Vi har åpent hver mandag kl 14.30 – 17.00, det er et drop-in tilbud i hverdager. Timebestilling i skoleferier.

Hva kan vi tilby:
• Prevensjonsveiledning, resept på prevensjon og innsettelse av P-stav og spiral.
• Test av kjønnssykdommer, klamydia ++
• Graviditetstest
• Angrepille
• Samtaler med tema: ungdomstid – pubertet – kropp – seksualitet – overgrep/vold – mobbing  - selvmordstanker – spiseforstyrrelser – rusproblem m.m
På helsestasjon for ungdom møter du jordmor og psykiatrisk sykepleier. Lege er tilgjengelig ved timebestilling. 
 
Jordmor: Silje Finset Fjeldheim: 97058815
Psykiatrisk sykepleier: Kristin Eskild Hølto: 90242061
Vi holder til på helsestasjon i Hemsedal, Hemsedalsvegen 2887, 3560 Hemsedal
Kom innom eller ring/send sms!                                   

Fysioterapi barn og unge

De fleste av barna som får oppfølgning og behandling av fysioterapeut blir henvist fra helsestasjonen eller lege i samarbeid med foreldrene.

Foreldre kan også ta direkte kontakt med fysioterapeuten.

Smittevern 

Personer som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg sammenhengende i tre måneder i
land med høy forekomst av tuberkulose av tuberkulose eller har vært utsatt for tuberkulosesmitte, som skal jobbe eller hospitere i helse og omsorgstjenesten, i lærerstillinger i grunnskolen eller i andre stillinger knyttet til barneomsorg (inkludert Au Pair), har plikt til tuberkuloseundersøkelse.

Mal for egenerklæring.

Lover og retningslinjer

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Klageadgang

Eventuell klage sendes Hemsedal helsestasjon. Klagen sendes evt. derfra videre til Fylkeslegen. Evt. kan du klage direkte til Norsk pasient – skadeerstatning.