Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Helsehuset

Informasjon om Helsehuset

Helsehuset er under etablering og utvikling og det er flere spennende ting som skjer parallelt.  Det vil fortløpende bli lagt ut informasjon på denne siden og kommunens facebook side.

Vårt overordnet mål er å bidra til fremme god psykisk og fysisk helse, forebygge utvikling av psykiske helsevansker, ta del i befolkningsrettet folkehelsearbeid og opplysningsvirksomhet, samt kartlegge og behandle milde og moderate psykiske helseplager.

Nyhetsbrev desember 2021 

Nyhetsbrev fra Helsehuset desember 2021

Vi tilbyr følgende til deg over 18 år:

Du kan selv ta kontakt med oss og trenger ikke henvisning fra lege eller annet helsepersonell

  • Kortvarig målrettet individuell behandling/oppfølging
  • Assistert Selvhjelp – Få bedre psykisk helse via internett
  • Variasjon av aktivitetstilbud
  • En sosial møteplass
  • Kurs og grupper (kommer flere kurs og grupper i løpet av høsten/vinteren)
  • Selvhjelpsgrupper
  • Temakvelder/informasjonskvelder. Dette er for alle som ønsker å tilegne seg kunnskap og informasjon om temaer innenfor psykisk helse. Målsetningen er å sette fokus på helserelaterte temaer og gi deg verktøy/tiltak som kan brukes i egen hverdag. Mer informasjon om dette kommer.

 

Hvem er vi:

Helsehuset består av ansatte fra frisklivsentralen, frivilligsentralen og psykisk helse. Vi er ansatte med ulik utdannelse, bakgrunn, og ansvarsområder. Så snart alle ansatte er på plass vil kontaktinformasjon til den enkelte bli lagt ut på hjemmesiden.

 

Helsehuset er et tilbud basert på innbyggernes behov og premisser så har du noen tanker rundt temaer, innspill eller ønsker mer informasjon om tilbudene så ikke nøl med å ta kontakt enten på mail eller på telefon.

 

Kontakt oss:

Helsehuset@hemsedal.kommune.no eller på telefon: 906 54 921

Friskliv

Hemsedal Frivilligsentral

Vi understreker at henvendelser om timebestilling ikke kan sendes på e-post på grunn av personvernhensyn.

  

Informasjon om hva du selv kan gjøre for å mestre egne psykiske helseutfordringer:

Sjekk ut dette: 

Vi tilbyr gratis internettassistert nettkurs. Sjekk ut denne filmsnutten som forteller mer om internettassistert behandling:

I kontakt med oss får du din egen kode som gir deg tilgang til alle modulene av nettkurset. Du kan også få mulighet til veiledning knyttet til disse nettkursene. Ved å gjennomgå disse nettkursene får du økt kunnskap, råd og verktøy som kan hjelpe deg til å mestre egne utfordringer.

 

Mer informasjon om psykisk helse finner du her:

Veiledet selvhjelp

Støtte til pårørende

Psykologisk veiledning

Nasjonalt kompetansetjeneste for søvnsykdommer

https://www.helsenorge.no/psykisk-helse/ 

https://psykiskhelse.no/

 

Nyttige digitale kurs

https://mestringforalle.no/syktfrisk/


https://nhi.no/psykisk-helse/kognitiv-terapi/?hp=true

 

Helserelaterte kurs i Hallingdal

For mer informasjon: Helserelaterte kurs og seminar i offentlig regi i Hallingdal

 

Hva gjør jeg ved akutte situasjoner?

Dersom du opplever at situasjonen er akutt, må du kontakte legevakten: 116 117