Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Hallingdal Krisesenter

Hallingdal krisesenter – et interkommunalt tjenestetilbud i Hallingdal for kommunene Flå. Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Kontakttelefon 482 77 629
E-post: krisesenter@hallingdal.no

Hallingdal krisesenter er et døgnåpent lavterskeltilbud til barn, kvinner og menn som lever med vold, mishandling og trusler fra en partner, familie eller andre i nær relasjon. Vi gir et beskyttet botilbud i en akutt fase. Tilbudet omfatter også dagtilbud – for dem som trenger noen å snakke med i en vanskelig situasjon. Krisesenteret tilbyr samtaler, kartlegging av brukerens situasjon, og bidrar med hjelp til å ta kontakt med andre tjenester. Ved behov kan ansatte ved krisesenteret delta på møter med andre hjelpetjenester sammen med brukeren.

Krisesentrene skal være tilrettelagt for brukernes individuelle behov, inkludert behovene til personer med nedsatt funksjonsevne og barn som kommer i følge med mor eller far. Brukere som har behov for det skal ha tilgang til kvalifisert tolk. Senteret har egen avdeling for menn.

Du kan være anonym – og trenger du tolk ordner vi dette.


http://www.hallingdalkrisesenter.no

http://www.dinutvei.no

Dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap knyttet til voldtekt og til vold i familien eller mellom tidligere eller nåværende.