Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Betalingssatser i omsorg og pleie

Betalingssatsar gjeldande frå: 01.01.2019

Mat

Matombringing av varm mat: 70,-  NOK pr porsjon

Mat på Bygdaheimen:

Middag: 70,- NOK

Andre måltid: 30,- NOK

Helpensjon: 110,- NOK

Tryggleiksalarm

220,- NOK pr mnd for analog tryggleiksalarm

260,- NOK pr mnd for mobil alarm

 

Betalingssatsar for heimehjelp

Inntekt i husstanden kr per time kr pr mnd
Under 2 G 210,- 210,-
2 G - 3 G 210,- 660-
3 G - 5 G 260,- 1730,-
Over 5 G 290,- 2640,-

1 G pr 01.05.2018 er kr 96 883,-