Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Betalingssatser i omsorg og pleie

Betalingssatsar gjeldande frå 1.1.2021 vedtatt i kommunestyret 17.12.2020, sak 133/20

Mat

Matombringing

Varm mat kr. 77,- per porsjon - vert køyrd ut 3 gonger i veka.

Mat på Bygdaheimen

Middag: kr. 77,-

Andre måltid: kr. 35,-

Helpensjon: kr. 120,-

Dagsenteret for demente/Bygdaheimen: kr. 125,- per dag inkl. henting med bil og 1 måltid

Dagsenter psykisk helse

Middag kr. 125,- inkl. henting
Varm lunsj kr. 75,-
Kaffe/te kr. 20,- (det som kjem utanom måltida)

Tryggleiksalarm

Kr. 260,- per månad for mobil-alarm

Røykvarsler

Kr. 50,- per månad

Betalingssatsar for heimehjelp

Inntekt i husstanden kr per time kr per mnd
Under 2 G 210,- 210,-
2 G - 3 G 250,- 800,-
3 G - 5 G 300,- 2100,-
Over 5 G 350,- 3100,-

1 G per 01.05.2020 er kr. 101 351,-.

 

Korttidsplass og dag- og nattopphald

I institusjon - døgnplass kr. 175,-

Dag- og natthopphald i institusjon kr. 95,-

Satsane for heimehjelp, korttidsplass og dag- og nattopphald blir justert i samsvar med statlege føringar jf. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester