Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Betalingssatser i omsorg og pleie

Betalingssatsar gjeldande frå: 01.01.2018

Mat

Matombringing av varm mat: 70,-  NOK pr porsjon

Mat på Bygdaheimen:

Middag: 72,- NOK

Andre måltid: 34,- NOK

Helpensjon: 112,- NOK

Tryggleiksalarm

213,- NOK pr mnd for analog tryggleiksalarm

256,- NOK pr mnd for mobil alarm

 

Betalingssatsar for heimehjelp

Inntekt i husstanden kr per time kr pr mnd
Under 2 G 205,- 205,-
2 G - 3 G 207,- 659-
3 G - 5 G 249,- 1688,-
Over 5 G 285,- 2578,-

1 G pr 01.05.2017 er kr 93 634,-