Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vaksinering

Koronavaksinering - Oppdatert 21/1 

 

All vaksinasjon foregår i kultursalen bak kommunehuset. Det er skiltet ved inngangen.

 • Vi tilbyr dose 1, 2 og 3 til alle som er i målgruppene for det og såfremt det er riktig tidsintervall mellom vaksinedoser.  
 • Vi tilbyr Comirnaty (Pfeizer) og Spikvax (Moderna) i Hemsedal. Vi har imidlertid en begrenset mengde av hver av vaksinene, og må derfor ta forbehold om at ikke alle kan velge mellom de to typene.
 • Er du vinterturist i Hemsedal og ønsker koronavaksine er det fint om du ringer vaksinetelefonen og bestiller time (se under "timebestilling").
 • Dersom du har feber over 38 grader, har pågående infeksjon eller forkjølelsessymptomer må du vente til du er frisk før du kan ta vaksine. 
 • Husk og ta med legitimasjon! 

 

Åpningstider for koronavaksinasjon

 • Onsdag 26.januar: 08.30 - 16.15 (12 år og oppover) og 17.00 - 19.00 (barn 5-11 år)
 • Onsdager 08.30 - 15.30

 

Timebestilling

For å planlegge mengde vaksine som bestilles til kommunen er det bra om så mange som mulig registrerer seg for vaksinering på forhånd:

 • Du kan registrere deg digitalt på Helseboka.no. Du må ha Bank-ID for å logge på. Her kan du selv bestille deg time på ønsket tidspunkt ut ifra hvilke timer som er ledige i timeboka.
 • Du kan ringe vaksinetelefonen på tlf. 940 28 942 og avtale tidspunkt.
 • Du kan også komme på drop-in. Dette gjelder alle dager vi holder åpent for vaksinasjon, alle over 12 år som er i målgruppen for koronavaksine og uavhengig av om det er dose 1, 2 eller 3.

 

Vaksinetelefonen

 • Telefonnummer: 940 28 942.
 • Telefonen er bemannet mandag - torsdag kl. 09.00-14.00.

 

Tidsintervall mellom vaksiner mot covid-19

 • Man regnes som fullvaksinert mot covid-19 etter 2 vaksinedoser. Mellom dose 1 og dose 2 med koronavaksine må det gå minimum 3 uker (Pfeizer) og 4 uker (Moderna).
 • Når det har gått 20 uker siden dose 2 tilbys nå alle over 18 år en oppfriskningsdose med koronavaksine (dose 3).
  • Unntaket er immunsupprimerte, hvor det må gå minimum 4 uker mellom dose 2 og dose 3.
 • Immunsupprimerte har 3 vaksinedoser i sin primære vaksinasjonsserie og tilbys derfor en 4.dose som en oppfriskningsdose. Denne kan gis tidligst 3 mnd. etter dose 3.

 

Til deg som har hatt korona

 • FHI anbefaler at man venter minimum 3 mnd. etter symptomfrihet før man får koronavaksine dose 1, og gjerne nærmere 6 mnd. 
  • Dersom dosen gis tidligere enn 3 mnd. vil den likevel være gyldig, og man anses fullvaksinert så lenge det er mer enn 3 uker mellom positiv test og vaksinasjon.
 • Dersom du er 65 år eller eldre og det har gått mindre enn 3 mnd. mellom de to siste immunologiske hendelsene (vaksine + sykdom) anbefales en 4.dose med koronavaksine til denne gruppa. 4.dose gis minimum 20 uker etter siste immunologiske hendelse.
 • Dersom du er 18-64 år og det har gått minimum 3 uker mellom de to siste immunologiske hendelsene (vaksine + sykdom) er det foreløpig ikke indikasjon for en 4.dose til denne gruppa. 

 

Informasjon til de som har barn fra 5-11 år med alvorlig underliggende sykdom
 • Etter retningslinjer tilbys disse barna 1 dose med koronavaksine (Comirnaty fra Pfizer). Dette er en egen barnevaksine med mindre mengde virkestoff.
 • Fastlegene i Hemsedal vil ta kontakt med de dette gjelder. 
 • For Hallingdal vil denne vaksinen settes på Ål, og tidspunkt for vaksinering må samkjøres med de andre Hallingdalskommunene.

 

Informasjon til de som er 12 - 15 år
 • Du tilbys inntil 2 doser med koronavaksine dersom du og dine foresatte ønsker det.
 • Det må gå minimum 12 uker mellom vaksinedose 1 og 2. Du regnes som fullvaksinert etter 2 vaksinedoser.
 • Har du hatt infeksjon med covid-19 og ønsker en dose med koronavaksine bør det gå minimum 3 mnd. fra du er symptomfri til du får vaksine. 
 • En del har gjennomgått infeksjon med covid-19. Har du hatt infeksjon mer enn 3 uker etter vaksinedose 1 vil dette erstatte behovet for vaksinedose 2.
 • Samtykkeskjema ved vaksinering må leveres både ved vaksinedose 1 og 2. Her finner du samtykkeskjema på norsk, og her finner du samtykkeskjema på engelsk. 
 
Informasjon til de som er 16 - 17 år
 • Dere anbefales 2 doser med koronavaksine, og regnes som fullvaksinert etter disse.
 • Anbefalt tidsintervall mellom dose 1 og dose 2 for 16-17-åringer er 8-12 uker.
 • Alle i denne aldersgruppa skal få tilbud om time per telefon, men ta kontakt på vaksinetelefonen dersom du ikke har fått tilbud om vaksine.

 

Informasjon til de som er 18 - 64 år
 • Alle personer 18 år og eldre tilbys nå en oppfriskningsdose med koronavaksine.
 • Alle som er folkeregistrerte i Hemsedal vil få en sms fra kommunen med informasjon om hvordan de kan bestille time til dose 3. Du får en sms når det nærmer seg din tur. 
 • Du kan også selv bestille time på helseboka.no eller ringe vaksinetelefonen for å bli satt opp på time. Husk at det må gå minimum 20 uker siden du fikk dose 2. 
 • Dersom du er usikker på når du fikk dine koronavaksiner kan du gå inn på helsenorge.no og sjekke under "vaksiner". 

 

Informasjon til de som er 65 år og eldre
 • Alle over 65 år vil bli kontaktet per tlf.  og få tilbud om dose 3. Dersom du er over 65 år og ikke har fått telefon fra kommunen kan du selv kontakte vaksinetelefonen på 94 02 89 42 for å avtale tidspunkt for dose 3.
 • Husk at det må gå minimum 4,5 mnd. etter dose 2 før du kan få dose 3. Noen fikk vaksine sent og har derfor ikke blitt kontaktet enda.

 

Informasjon til de med alvorlig nedsatt immunforsvar
 • Vi tilbyr dose 3 til immunsupprimerte og andre som blir definert innenfor denne gruppa. Husk å ta med dokumentasjon..
 • Gruppen omfatter:
  • Organtransplanterte 
  • Benmargstransplanterte de siste 2 årene 
  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt 
  • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse 
  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
  • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte for vaksinasjon. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.
  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling 
   • Disse pasientene må vente på vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.
 • Det må gå minimum 4 uker etter dose 2 før du kan få dose 3.
 • Siden dose 3 er en del av primærvaksinasjonen for de som er immunsupprimert får dere tilbud om en oppfriskningsdose. Det må gå minimum 3 mnd. siden dose 3 før man kan få oppfriskningsdosen.

 

Informasjon til personer over 18 år med medisinske tilstander som gir høy risiko for alvorlig forløp av covid-19
 • Dette er deg som ved oppstart av koronavaksinering ble plassert i "prioriteringsgruppe 4" av lege 
 • Gruppen inkluderer: organtransplanterte, de med immunsvikt, hematologisk kreftsykdom siste 5 år, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft. nevrologiske sykdommer eller sykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon, Downs syndrom, kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon. 
 • Du tilbys oppfriskningsdose uavhengig av om du har fått 2 eller 3 vaksiner i din primære vaksinasjonsserie.
 • Husk at det må gå minimum 20 uker siden du fikk dose 2. 

 

Informasjon til helsepersonell
 • Alle ansatte blir kontaktet per telefon eller sms og får tilbud om vaksine så snart det har gått 20 uker siden dose 2, men ta kontakt på vaksinetelefonen dersom du ikke har fått tilbud.

  

Informasjon til deg uten norsk personnummer eller D-nummer
 • For å få koronasertifikat må du fylle ut et skjema i forbindelse med vaksinering. Skjemaet får du når du kommer.
 • Det er viktig at du har med deg gyldig ID når du kommer, da vi må ta en kopi av denne.
 • Dokumentasjonen sender vi til Helfo etter at du er fullvaksinert, og du mottar koronasertifikat i posten 1-2 uker etter at papirene er sendt.

 

Influensavaksinering

Influensavaksinen er kun effektiv mot infeksjon forårsaket av influensavirus, og vil ikke beskytte mot covid-19. Vaksinering er likevel viktig for å unngå alvorlig influensasykdom, redusere risikoen for dobbeltinfeksjon med influensa og covid-19, og unngå at helsepersonell blir syke på grunn av influensa. Alle i risikogruppen og målgruppen oppfordres til å vaksinere seg. FHI har følgende kriterier for hvem som er i risikogruppe og målgruppe:


Risikogrupper:

• Alle fra og med fylte 65 år
• Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
• Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om  vaksine.
• Prematurfødte barn, særlig barn født før uke 32. Fra 6 mnd. til 5 år.

 

Barn og voksne med:

• Diabetes type 1 og 2
• Kronisk lungesykdom (inkludert astma)
• Kronisk hjerte-/karsykdom
• Kronisk leversvikt
• Kronisk nyresvikt
• Kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
• Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling
• Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
• Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege


Målgrupper:

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

• Helsepersonell som har pasientkontakt
• Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
• Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser


Helsepersonell

Helsepersonell som jobber i Hemsedal kommune vil få tilbud om vaksine på egen arbeidsplass. Det vil bli satt opp egne tider for vaksinering av ansatte, følg med på internmelding, mail eller hør med din nærmeste leder.

 

Gravide
Jordmor tar kontakt med gravide.

 

Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
Får tilbud om vaksine der de bor.

 

Barn i risikogrupper
Foreldre kan ta kontakt med helsestasjonen eller legekontoret for å avtale tidspunkt for influensavaksine.


Åpningstider og praktisk informasjon

• Åpningstidene følger åpningstidene for vaksinering mot covid-19 og foregår i Kultursalen. Influensavaksinen er gratis for alle, uavhengig av om man er i risikogruppe eller ikke.
 
• Etter retningslinjer fra FHI kan influensavaksine og vaksine mot covid-19 settes samtidig (hver sin arm) dersom man ønsker det.

• For å bestille time, kontakt vaksinetelefonen, tlf. 940 28 942 mandag-torsdag kl. 09.00-14.00.