Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Nedskalering av tjenester

Smittesituasjonen i Hemsedal er høy

Kommunen oppfordrer alle innbyggere til å følge restriksjonene og anbefalingene fra regjeringen. Selv om alle nå er slitne og lei av koronarestriksjoner er det svært viktig at vi alle holder ut en stund til slik at vi etter hvert kan få tilbake våre normale hverdager.

Kommunen har løpende møter i kriseledelsen for å sikre at vi kan levere forsvarlige tjenester til innbyggerne og håndtere koronasituasjonen.

Koronasituasjonen setter ansatte i helse og omsorg på tøffe prøver. Vi har kontroll, men det er utfordrende å levere tilstrekkelige tjenester. Den samlede belastningen i sektoren er stor og har vært det over lang tid. Vi ser det er risiko for økt fravær blant ansatte framover grunnet smitte, at ansatte må være i isolasjon eller karantene og at ansatte benyttes til andre oppgaver knyttet til testing, smittesporing og vaksinering. 

I skoler og barnehager har det lenge vært definerte beredskapsnivåer og tilhørende tiltak på grønt, gult og rødt nivå. Dette er etter hvert blitt godt kjent og innarbeidet både for elever, foresatte og ansatte.

Nedskalering av tjenester

Nedskalering innebærer å redusere nivået i en tjeneste. Ofte kan nedskalering frigjøre personell til andre mer presserende oppgaver. Vi har nå en gjennomgang av de ulike tjenestene og vi ser på mulig nedskalering av de tjenestene som har minst mulig konsekvenser for brukere av tjenestene.  Vi vurderer hvordan personell eventuelt kan omdisponeres mellom ulike tjenester slik at vi er sikre på at vi ivaretar de viktigste tjenestene. Foreløpig er ikke mange tjenester nedskalert, men det kan bli aktuelt framover. Brukere som vil få redusert tjenestetilbud vil få så god informasjon som mulig om dette.

Vi tenker det er viktig at innbyggerne er kjent med situasjonen og håper innbyggerne viser forståelse for den krevende situasjonen vi er i.

 

Opprettholdelse av tjenester som gjelder liv og helse

Pandemien er svært uforutsigbar, og vi arbeider nå med å legge planer for at situasjonen kan bli enda mer utfordrende. Vi skal sikre at vi opprettholder tjenester som gjelder liv og helse selv om dette strammer seg enda mer til, og vi skal sikre at vi har et så høyt nivå som mulig på våre andre viktige tjenester. Ansatte i kommunen viser stor innsatsvilje og strekker seg svært langt for å opprettholde tjenestetilbudet.