Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Coronavirus - viktig informasjon

Oppdatert: 05.10.2020

Dersom du oppfyller kriteriene for testing kan du kontakte legekontoret på telefon 31 40 89 00.

Vi har pr. 5. oktober to kjente smittetilfeller i Hemsedal. Smittesporing er kjent og vedkommende sitter i isolasjon.

              *************************

Linker til nyttig informasjon:

Folkehelseinstituttet

Folkehelsinstituttes informasjon på mange språk/other languages

Helsenorge

Ta koronasjekk – Sjekk hvilke råd og tiltak som gjelder for deg

Råd til befolkningen - Hold avstand  

 

Anbefaling for smitteverntiltak ved markeder og handelsdager 28.08.2020

Smittevernråd for arrangement

• Det er tillatt med maksimalt 200 personer til stede på et offentlig arrangement. 
• På private arrangementer kan det være maksimalt 20 personer.
• Lokalet må være så stort at det er mulig å holde 1 meters avstand mellom personene som er til stede. Hvis lokalet ikke er stort nok, må antallet personer reduseres.
• Syke personer skal ikke delta, selv om de bare har milde symptomer. 
• Arrangement på offentlig sted må ha en ansvarlig arrangør. Ansvarlig arrangør skal: 
o Ha ansvar for å legge til rette slik at alle kan følge smittevernrådene, se fakta nederst.
o Ha oversikt over hvem som er til stede. Han eller hun bør ha en liste med navn og telefonnummer. Denne lista skal brukes i forbindelse med eventuell smittesporing i etterkant.

• Privat arrangør bør: 
o Tilrettelegge for at smittevernrådene kan overholdes, se fakta nederst.
o Ha oversikt over alle som er til stede med navn og telefonnummer. Lista skal brukes i forbindelse med eventuell smittesporing i etterkant.
Hvis noen av dem som er til stede på et arrangement, er smittsomme, vil koronaviruset lett kunne spre seg, og du kan smitte mange andre. Dette gjelder både på private fester og offisielle arrangementer. Festing og alkohol gjør at det i tillegg kan være vanskelig å holde avstandsreglene. Koronaviruset kan gjøre at du er smittsom før du selv får symptomer, eller vet at du er smittet. Viruset kan spre seg i det skjulte, og det kan oppstå utbrudd som det kan være vanskelig å få kontroll på.

FAKTA
Felles for alle typer arrangement:
o Husk 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste.
o Ha håndsprit tilgjengelig og/eller god tilgang til håndvask. 
o Før gjesteliste med kontaktinformasjon, slik at du kan bistå kommunen med eventuell smitteoppsporing.
o Syke må holde seg hjemme!
o Informer gjestene om smittevernrådene.

Arrangement på offentlig sted
o Maks 200 personer, husk at både voksne og barn teller.
o Det skal være en ansvarlig arrangør.

Privat arrangement
o Maks 20 personer, husk at både voksne og barn teller.

Koronavirus - fakta, råd og tiltak

Fakta og kunnskap om covid-19

Hva er forsvarlig fritidstilbud ved gult nivå i barnehager og skoler

For befolkningen (avstand, karantene, risikogrupper, gravide og ammende, smittevernråd mm)

Råd for ulike helsetjenester (lege, sykehjem, helse og omsorgstjenester, dagaktivitetstilbud mm) 

Råd for andre sektorer og yrkesgrupper (mal for smittevernveileder/bransjestandard, arrangement,
bhg, skole, frisører mv en-til-en kontakt, varehandel, håndverkere mv, rengjøring utenfor helsetjenesten mm)

Testing og oppfølging av smittede (definisjon av tilfelle og nærkontakt, melding og varsling, smittesporing mm)

Informasjon på ulike språk (generell informasjon, avstand, karantene, bruk av munnbind mm)

Information in different languages (generel information, distance, quarantene, masks etc)

Serveringsbransjen - koronatiltak

 

Smittevernveiledere - retningslinjer

Hemsedal - Veileder for serverings- og skjenkesteder under covid-19-epidemien - Oppdatert 16.10.2020.pdf

Smittervernveileder fra Norske konsertarrangører

Smittevernveileder for idrett fra FHI og Helsedirektoratet

Smittevernveileder for frivillige organisasjoner fra Frivillighet Norge og LNU

Smittevernveileder for musikkøvelser fra Norsk musikkråd

Retningslinjer for bruk av gymsaler - Hemsedal kommune.pdf

 

Vedtak fattet av Hemsedal kommune 

For næringsdrivende 

Kommunale regninger

Frivillighet

Barnevern

Trenger du noen å snakke med? 

Økonomisk sosialhjelp