Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Coronavirus - viktig informasjon

Oppdatert: 14.01.2021

Dersom du oppfyller kriteriene for testing kan du kontakte legekontoret på telefon 31 40 89 00

---------------------------------------------------

Status:
Vi har ingen påviste smittetilfeller i egen befolkning per nå, men hadde 15 tilfeller gjennom julehøytid av smitte fra besøkende fra pressområder. Disse tilfellende ble ivaretatt og kontrollert.
-----------------------------------------------

Pressekonferanse 3. januar 2021: 

Søndag 3. januar kunngjorde Regjeringen skjerpede nasjonale tiltak som skal gjelde for alle i hele Norge fra mandag 4. januar 2021 til tirsdag 19. januar. Tiltakene gjelder som norsk lov, se Innfører flere nasjonale smitteverntiltak - regjeringen.no

Tiltak som gjelder for Hallingdal og Hemsedal: 

- Organisert fritidsaktivitet og trening: All innendørs, organisert aktivitet stoppes fram til og med 18.  januar.

- Uteaktiviteter og ute-arrangement: Organisert fellestrening og arrangement utendørs er ok. Men viktig at avstand og smittevernregler overholdes. ROS-vurdering viktig ved større arrangement.

- Gruppetrening fysioterapi (innendørs): Stengt fram til 18. januar. Friskliv kan holde fram med  utendørsaktivitet i mindre grupper. 

- Treningssentre: tillatt åpent for individuell trening. Stengning av gruppetrening.

- Kulturskulen: Stengt for fysisk oppmøte, digital hjemmeundervisning der det er mulig.

- Bibliotekene og BUA: holdes åpnet med antallsbegrensning

- Barneskole og barnehage har vanlig gult nivå. 

- Vidaregåande og ungdomsskule blir drevet på rødt nivå. Dvs hjemmeundervisning i kombinasjon  med skole, og skjerpet smittevern.

- Voksenopplæring: Rødt nivå, hjemmeundervisning der det er mulig. 

- Folkehøyskole: Gjennomfører selvpålagt karantene ved oppstart og testing ved symptomer. Har       gode smittevernregler.
 
- Sykehjem: Skjerpa besøkskontroll som tidligere

- Hjemmekontor: oppfordre til det der det er praktisk mulig. Møter bør de neste to ukene foregå digitalt.


-Påbud om munnbind der en ikke kan holde en meters avstand opprettholdes til og med 1. februar.

Vi viser videre til de nasjonale smitteverntiltakene som gjelder besøk i hjemmet de neste 14 dager, sammenkomster og arrangement, skjenkestopp, hjemmekontor med mer: Innfører flere nasjonale smitteverntiltak - regjeringen.no

--------------------------------------------------------------------------------

Kriseledelsen i Hemsedal kommune onsdag 16.12.2020, besluttet å vedta ett midlertidig påbud om munnbind, se forskrift., samt videreføring av påbud til og med 1. februar 2021. 

Forskrift munnbind 18.01-1.02.2021.pdf

--------------------------------------------------- 

Koronavaksinering

Som mange har fått med seg nærmer det seg koronavaksinering, dette gjelder også i Hemsedal. FHI har lagt føringer for rekkefølgen på hvem som skal vaksineres først osv.

Det er opprettet en egen gruppe i kommunen som arbeider med dette og hvordan vaksineringen skal gjøres her i kommunen.

Du vil bli kontaktet når det blir din tur, det er ikke nødvendig å ringe for å bestille time eller stille seg i kø.

Informasjonsside for koronavaksine

-------------------------------------------------- 


Hemsedal kommune forholder seg til nasjonale retningslinjer, dette gjelder karantene, karantenested, antall som kan oppholde seg sammen med mer. 

Siste info ang karantene, egnet karantenested og karantenehotell

Egenerklæringsskjema for personer som skal i innreisekarantene og bekreftelse på egnet oppholdssted for gjennomføring av karantene

Anbefalinger for alle i hele landet PDF-skjema


NB: Egne nasjonale tiltak gjelder frem til 18. januar 2021, lenke til regjeringen.noKarantene og reiser

Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.

For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.

Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november. 

  • Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.
  • Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.
  • Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.
  • Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. 

Mer informasjon om karantene(regjeringen.no)

Folkemøter som er gjennomført 

Her finner du videoopptak fra "Folkemøter" arrangert via teams. Hemsedøler, hyttehemsedøler og byggenæringen

 

Linker til nyttig informasjon:

Folkehelseinstituttet

Folkehelsinstituttes informasjon på mange språk/other languages

Helsenorge

Ta koronasjekk – Sjekk hvilke råd og tiltak som gjelder for deg

Råd til befolkningen - Hold avstand  

 

Smittevernråd for arrangement (se oppdatert info også på HelseNorge

NB: endring i noen punkter etter nye nasjonale tiltak iverksatt 5. november. 

• Det er tillatt med maksimalt 200 personer til stede på et offentlig innendørs arrangement. 
På offentlig sted, utendørs, hvor det er fastmonterte seter, er det lov å ha opp til 600 deltakere. Arrangøren må sørge for at deltakerne holdes atskilti grupper på inntil 200 personer. til enhver tid skal det være minst to meters avstand mellom de forskjellige gruppene. Det skal være minst en meter mellom alle personene innad i gruppene på 200 personer. 
• På private arrangementer kan det være maksimalt 20 personer.
• Lokalet må være så stort at det er mulig å holde 1 meters avstand mellom personene som er til stede. Hvis lokalet ikke er stort nok, må antallet personer reduseres.
• Syke personer skal ikke delta, selv om de bare har milde symptomer. 
• Arrangement på offentlig sted må ha en ansvarlig arrangør. Ansvarlig arrangør skal: 
o Ha ansvar for å legge til rette slik at alle kan følge smittevernrådene, se fakta nederst.
o Ha oversikt over hvem som er til stede. Han eller hun bør ha en liste med navn og telefonnummer. Denne lista skal brukes i forbindelse med eventuell smittesporing i etterkant.

• Privat arrangør bør: 
o Tilrettelegge for at smittevernrådene kan overholdes, se fakta nederst.
o Ha oversikt over alle som er til stede med navn og telefonnummer. Lista skal brukes i forbindelse med eventuell smittesporing i etterkant.
Hvis noen av dem som er til stede på et arrangement, er smittsomme, vil koronaviruset lett kunne spre seg, og du kan smitte mange andre. Dette gjelder både på private fester og offisielle arrangementer. Festing og alkohol gjør at det i tillegg kan være vanskelig å holde avstandsreglene. Koronaviruset kan gjøre at du er smittsom før du selv får symptomer, eller vet at du er smittet. Viruset kan spre seg i det skjulte, og det kan oppstå utbrudd som det kan være vanskelig å få kontroll på.

FAKTA
Felles for alle typer arrangement:
o Husk 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste.
o Ha håndsprit tilgjengelig og/eller god tilgang til håndvask. 
o Før gjesteliste med kontaktinformasjon, slik at du kan bistå kommunen med eventuell smitteoppsporing.
o Syke må holde seg hjemme!
o Informer gjestene om smittevernrådene.


Koronavirus - fakta, råd og tiltak - lenker til FHI

Fakta og kunnskap om covid-19

Hva er forsvarlig fritidstilbud ved gult nivå i barnehager og skoler

For befolkningen (avstand, karantene, risikogrupper, gravide og ammende, smittevernråd mm)

Råd for ulike helsetjenester (lege, sykehjem, helse og omsorgstjenester, dagaktivitetstilbud mm) 

Råd for andre sektorer og yrkesgrupper (mal for smittevernveileder/bransjestandard, arrangement,
bhg, skole, frisører mv en-til-en kontakt, varehandel, håndverkere mv, rengjøring utenfor helsetjenesten mm)

Testing og oppfølging av smittede (definisjon av tilfelle og nærkontakt, melding og varsling, smittesporing mm)

Informasjon på ulike språk (generell informasjon, avstand, karantene, bruk av munnbind mm)

Information in different languages (generel information, distance, quarantene, masks etc)

Serveringsbransjen - koronatiltak

 

Smittevernveiledere - retningslinjer

Hemsedal - Veileder for serverings- og skjenkesteder under covid-19-epidemien - Oppdatert 16.10.2020.pdf

Ansvarsområder og smittevernforsvarlig drift, informasjon til næringslivet i Hemsedal kommune, 08.12.2020

Smittervernveileder fra Norske konsertarrangører

Smittevernveileder for idrett fra FHI og Helsedirektoratet

Smittevernveileder for frivillige organisasjoner fra Frivillighet Norge og LNU

Smittevernveileder for musikkøvelser fra Norsk musikkråd

Retningslinjer for bruk av gymsaler - Hemsedal kommune.pdf

Anbefaling for smitteverntiltak ved markeder og handelsdager 28.08.2020

 

Vedtak fattet av Hemsedal kommune 

For næringsdrivende 

Kommunale regninger

Frivillighet

Barnevern

Trenger du noen å snakke med? 

Økonomisk sosialhjelp

Samordning av restriksjonerFor å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, har Regjeringen besluttet å sette i verk forsterkede nasjonale smitteverntiltak i to uker fram til 18. jan. For mer info: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/ Kommunene i Hallingdal har valgt stort sett samme restriksjoner ut fra regjerningens liste over anbefalte nasjonale tiltak:-Organisert fritidsaktivitet og trening: All innendørs, organisert aktivitet stoppes fram til og med 18. januar.-Uteaktiviteter og ute-arrangement: Organisert fellestrening og arrangement utendørs er ok. Men viktig at avstand og smittevernregler overholdes. ROS-vurdering viktig ved større arrangement.-Gruppetrening fysioterapi (innendørs): Stengt fram til 18. januar. Friskliv kan holde fram med utendørsaktivitet i mindre grupper. -Treningssentre: tillatt åpent for individuell trening. Stengning av gruppetrening vurderes.-Kulturskulen: Stengt for fysisk oppmøte, digital hjemmeundervisning der det er mulig.-Bibliotekene og BUA: holdes åpnet med antallsbegrensning-Barneskole og barnehage har vanlig gult nivå. -Vidaregåande og ungdomsskule blir drevet på rødt nivå. Dvs hjemmeundervisning i kombinasjon med skole, og skjerpet smittevern.-Voksenopplæring: Rødt nivå, hjemmeundervisning der det er mulig. -Folkehøyskole: Gjennomfører selvpålagt karantene ved oppstart og testing ved symptomer. Har gode smittevernregler.-Sykehjem: Skjerpa besøkskontroll som tidligere-Hjemmekontor: oppfordre til det der det er praktisk mulig. Møter bør de neste to ukene foregå digitalt.