Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

For næringsdrivende

Retningslinjer arrangement / aktiviteter

Hemsedal kommune jobber med å lage en sjekkliste som gjelder smitteverntiltak for aktivitetsbedrifter, arrangement, div leirer etc. Foreløpig forholder vi oss til føringer fra nasjonale myndigheter. 

For å begrense spredning av det nye koronaviruset har nasjonale myndigheter innført en rekke tiltak, blant annet forbud mot kulturarrangementer og idrettsarrangementer. Oversikt over de nasjonale beslutningene og anbefalingene finnes på blant annet Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Det er opp til enhver å forholde seg på en ansvarlig måte til disse helt nødvendige smitteforebyggende tiltakene for å hindre en ukontrollert spredning av koronaviruset i befolkningen. De nasjonale beslutningene og anbefalingene endrer seg også over tid, og det er opp til enhver å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende beslutninger og anbefalinger.

Hemsedal kommune oppfordrer alle til å vise skjønn og sunn fornuft og overholde alle påbud og anbefalinger fra helsemyndighetene, i vurderingen av iverksetting av arrangementer/tiltak. Dersom tiltaket ikke er direkte forbudt ved lov, og kan la seg gjennomføre innenfor disse retningslinjene, er det svært viktig at man iverksetter alle nødvendige tiltak for å forhindre mulig smittespredning av koronaviruset. Påbud/anbefalinger finnes blant annet her: Hvordan forebygge smitte (FHI) 

  • Å være nøye med god hånd- og hostehygiene, og at det er tilrettelagt for dette.
  • Holde fysisk avstand til andre (utenfor egen husstand). I praksis betyr det å ha minst 1- 2 meters avstand til andre og ikke være sammen i grupper på over 5 personer. Eventuelle arrangementer/tiltak må legge til rette for dette.
  • Mennesker med feber eller luftveissymptomer må holde seg hjemme, og de generelle reglene for isolasjon og karantene må overholdes.
  • Kontaktflater som hyppig berøres må rengjøres ofte (såpe og vann eller etanolbasert desinfeksjon brukes på flater slik som håndtak, tastaturer, mikrofoner, telefoner og lignende)
  • I tillegg fraråder norske myndigheter reiser som ikke er strengt nødvendige, også fritidsreiser. -
  • Det er strenge begrensninger hva gjelder servering og bespisning. 

 

Oversikt over krisetiltak og tilskuddordninger for næringslivet

Regionrådet for Hallingdal har samlet informasjon om aktuelle krisetiltak og tilskuddsordninger for næringslivet i følgende vedlegg. Dersom du ønsker å benytte deg av noen av ordningene hos Innovasjon Norge eller Viken fylkeskommune anbefaler vi at du tar kontakt med næringsrådgiver eller Hallingdal Etablerersenter i forkant. Se ellers tips til andre nyttige nettsteder under fanen "Nyttige nettsider og kontaktinformasjon"

Se oversikten her

Besøk Regionrådets nettsider

På NAVs nettsider for bedrifter/arbeidsgivere finnes informasjon vedrørende koronaviruset:
NAV bedrift - koronaviruset
Tlf til NAV for arbeidsgivere: 5555 3336

 

NHO har en samleside med aktuell informasjon for arbeidsgivere:
NHO - samleside med informasjon for næringsliv

 

Enkel og oversiktlig informasjon om endrede frister, tiltak og muligheter for deg som driver ENK og AS: 
Conta - samleside med informasjon til bedrifter

 

Hallingdal Næringshage 
Dersom du trenger råd og veiledning i en vanskelig situasjon – ikke nøl med å ta kontakt. Hallingdal Næringshage kan bistå med hjelp til blant annet å:

Hjelp til å finne fram i virkemiddelapparatet, regelverket og endringene som skjer. 
Være en sparringspartner rundt mulige kompetansetiltak eller utviklingsprosjekter som kan prioriteres i denne situasjonen.
Tips, informasjon og kontaktinformasjon til Hallingdal Næringshage finner du på deres nettsider:
Hallingdal Næringshage

 

Hallingdal Etablerersenter
Etablerersenteret har god kunnskap om virkemiddelappartet og det å drive virksomhet. 
Ta gjerne kontakt dersom du har behov for å be om råd!
Hallingdal Etablerersenter 

Vi har samlet informasjon om aktuelle krisetiltak og tilskuddsordninger for næringslivet i følgende vedlegg. Dersom du ønsker å benytte deg av noen av ordningene hos Innovasjon Norge eller Viken fylkeskommune anbefaler vi at du tar kontakt med næringsrådgiver eller Hallingdal Etablerersenter i forkant.

Se oversikten her

 

Kompensasjonsordning for næringslivet

Gå til kompensasjonsordning.no 

 

Tiltakspakke fra Viken fylkeskommune

23. mars la fylkesrådet i Viken fram den første av flere tiltakspakker for å hjelpe Viken-samfunnet gjennom de krevende tidene som følge av koronasituasjonen.  Tiltakene som legges fram i denne første pakken er en forsering av virkemidler fylkeskommunen rår over. Tiltakene er spesielt rettet mot næringsliv, utdanning, kollektivtrafikk og kultur og- samfunnsliv.
Informasjon om tiltakspakkene i Viken

 

Har din bedrift utfordringer eller problemer knyttet til COVID-19?

Hemsedal kommune og Hemsedal Turisttrafikklag tilbyr nå gratis rådgivning!

Fagspesialister står klare til å hjelpe deg