Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Drop-in og vaksinering ungdom

Drop-in koronavaksinering i Kultursalen 15/9

Generell informasjon:
Alle vil få Comirnaty fra Pfizer.
Ved spørsmål, kontakt vaksinetelefonen på tlf. 940 28 942 hverdager mellom kl. 09-14.
Hemsedal kommune forholder seg til gjeldende råd og retningslinjer fra FHI og Helsedirektoratet.


Tidspunkt 15/9:


kl. 08.30-11.30: Drop-in dose 1 eller dose 2 til alle over 18 år.
Drop-in dose 3 til de med alvorlig nedsatt immunforsvar.


kl. 15.30-17.00: Drop-in dose 1 til 12-15 år (må ha fylt 12 år) + dose 1 eller dose 2 til alle over 18 år,
samt dose 3 til de med alvorlig nedsatt immunforsvar.


Viktig informasjon til alle over 18 år

Alle over 18 år bør i forkant registrere seg på helseboka.no. Klikk her: Helseboka
Ta med gyldig legitimasjon.


Viktig informasjon til 12-15 år

Dersom du har hatt korona skal du ikke ha vaksine.
Du må ha med skriftlig samtykke fra begge foresatte. Skjema finner du «her»
De som ennå ikke har fylt 12 år vil få tilbud om vaksine når de har fylt 12 år

Utfyllende informasjon fra FHI om dette:
https://www.fhi.no/nyheter/2021/12-15-aringer-tilbys-koronavaksinasjon/

Informasjon om de vurderinger som er gjort fra FHI rundt vaksinering av 12-15 år finner du «her» (kort) og «her» (lang).

Viktig informasjon til de med alvorlig nedsatt immunforsvar
Du må ha med dokumentasjon på at du tilhører gruppen som skal ha dose 3.
Etter hvert vil du få et skriv på dette fra spesialisthelsetjenesten.
Dersom du ønsker å få vaksinen før du har mottatt dette skrivet må du ha med annen dokumentasjon. Dette kan f.eks. være et notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, eller dokumentasjon på medisinbruk via journalutskrift eller medisinforpakning med påskrift at du bruker medisinen.