Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Koronavaksinering

Koronavaksinering - Oppdatert 27.04.22

All vaksinasjon foregår nå i kjelleren på Bygdaheimen - inngang til Koordinerande Eining (Imrevegen 30). På vaksinedagene tilbyr vi dose 1, 2 og 3 til alle over 12 år som er i målgruppene for det

 • Vi tilbyr koronavaksine både til fastboende og turister
 • Vaksinen vi tilbyr er Comirnaty fra Pfeizer
 • Dersom du har feber over 38 grader, pågående infeksjon eller forkjølelsessymptomer må du vente til du er frisk før du kan ta vaksine. 
 • Husk legitimasjon ved oppmøte

Åpningstider for koronavaksinasjon i april

 • Onsdager 08.00 - 10.00
 • Barn 5-11 år får tilbud om koronavaksine til egne tidspunkt. Kontakt vaksinetelefonen vedr. timebestilling.

Timebestilling

For å planlegge mengde vaksine som bestilles til kommunen er det fint om du registrerer deg for vaksinering på forhånd:

 • Du kan registrere deg digitalt på Helseboka.no. Du må ha Bank-ID for å logge på. Her kan du selv bestille deg time på ønsket tidspunkt ut ifra hvilke timer som er ledige
 • Du kan ringe vaksinetelefonen på tlf. 940 28 942 og avtale tidspunkt
 • Du kan også komme på drop-in. Dette gjelder alle dager vi holder åpent for vaksinasjon, for alle over 12 år som er i målgruppen for koronavaksine og uavhengig av om det er dose 1, 2 eller 3.

Vaksinetelefonen

 • Telefonnummer: 940 28 942.
 • Telefonen er bemannet mandag - torsdag kl. 09.00-14.00.

Tidsintervall mellom vaksinedoser

 • Man regnes som grunnvaksinert mot covid-19 etter 2 vaksinedoser. Mellom dose 1 og dose 2 med koronavaksine må det gå minimum 3 uker (Pfeizer) 
 • Når det har gått 20 uker siden dose 2 tilbys alle over 18 år en oppfriskningsdose med koronavaksine (dose 3). 
 • Immunsupprimerte har 3 vaksinedoser i sin primære vaksinasjonsserie og tilbys derfor en 4.dose som en oppfriskningsdose. Denne kan gis tidligst 3 mnd. etter dose 3.
Til deg som har hatt korona
 • FHI anbefaler at man venter minimum 3 mnd. etter symptomfrihet før man får koronavaksine med tanke på å få god vaksineeffekt og redusere risiko for bivirkninger.  
 • Dersom du er 18-64 år og fikk koronainfeksjon minimum 3 uker etter dose 2 er det ikke indikasjon for en 3.vaksinedose 
  • Folkehelseinstituttet har åpnet for at personer 18 år og eldre som ønsker oppfriskningsdose til tross for gjennomgått infeksjon etter dose 2, for eksempel for å oppfylle et innreisekrav, kan få vaksine selv om det medisinsk sett ikke ansees som nødvendig.
  • Vaksine kan gis tidligst 3 uker etter infeksjon dersom det er behov for rask oppdatering av koronasertifikat
 • Dersom du er 65 år eller eldre og det gikk mindre enn 3 mnd. etter dose 2 før du ble syk med korona anbefales du en 3.dose med koronavaksine. Dosen gis da minimum 20 uker etter sykdom.
Informasjon til de som har barn fra 5 - 11 år 
 • Foresatte til barn født 2010-2016, samt barn født i 2017 som har fylt 5 år, har nå mulighet til å la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det. For denne aldersgruppa er det ingen anbefaling om vaksine, med unntak ved alvorlig underliggende sykdom. Tilbudet gjelder alle, men den enkelte familie må selv vurdere nytten ved vaksinasjon ut ifra sin situasjon. 
 • Vaksine er først og fremst aktuelt hos:
  • Barn i risikogruppe pga. underliggende sykdom (tilsvarende de som anbefales influensavaksine)
  • Barn som har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse (f.eks. at en av foreldrene er under kreftbehandling)
  • Barn som skal oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge
 • Barna tilbys vaksine fra Pfizer. Det er en egen barnevaksine med mindre mengde virkestoff.
 • Familiens Hus vil bistå med vaksinering av barn 5-11 år, og vaksinasjon foregår på egne tidspunkt.
 • Spørsmål kan stilles til leder for Familiens Hus, Gunhild Hustad, på tlf. 457 36 314.
 • Kontakt vaksinetelefonen for å bestille time til vaksinasjon. 
Informasjon til de som er 12 - 15 år
 • Du tilbys inntil 2 doser med koronavaksine dersom du og dine foresatte ønsker det.
 • Det må gå minimum 12 uker mellom vaksinedose 1 og 2. Du regnes som fullvaksinert etter 2 vaksinedoser.
 • Har du hatt infeksjon med covid-19 og ønsker en dose med koronavaksine bør det gå minimum 3 mnd. fra du er symptomfri til du får vaksine. 
 • En del har gjennomgått infeksjon med covid-19. Har du hatt infeksjon mer enn 3 uker etter vaksinedose 1 vil dette erstatte behovet for vaksinedose 2.
 • Samtykkeskjema ved vaksinering må leveres både ved vaksinedose 1 og 2. Her finner du samtykkeskjema på norsk, og her finner du samtykkeskjema på engelsk. 
Informasjon til de som er 16 - 17 år
 • Dere anbefales 2 doser med koronavaksine, og regnes som fullvaksinert etter disse. 
 • Anbefalt tidsintervall mellom dose 1 og dose 2 for 16-17-åringer er 8-12 uker.
Informasjon til de som er 18 år og eldre
 • Alle personer 18 år og eldre tilbys oppfriskningsdose med koronavaksine fra det har gått 20 uker siden dose 2.
 • Du kan selv bestille time på helseboka.no eller ringe vaksinetelefonen for å bli satt opp på time.  
 • Dersom du er usikker på når du fikk dine koronavaksiner kan du gå inn på helsenorge.no og sjekke under "vaksiner". 
Informasjon til de med alvorlig nedsatt immunforsvar
 • For immunsupprimerte regner man 3 vaksinedoser i grunnvaksinasjonen, og de tilbys en 4. dose som oppfriskningsdose.
 • Det må gå minimum 4 uker mellom dose 2 og 3, og minimum 3 mnd. mellom dose 3 og oppfriskningsdosen.
 • Husk å ta med dokumentasjon..
 • Gruppen omfatter:
  • Organtransplanterte 
  • Benmargstransplanterte de siste 2 årene 
  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt 
  • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse 
  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
  • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte for vaksinasjon. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.
  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling 
   • Disse pasientene må vente på vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.
Koronasertifikat for personer uten BankID eller norsk personnummer

Hemsedal kommune tilbyr hjelp til å skrive ut koronasertifikat for:

 • Personer som mangler BankID for selv å kunne skrive ut sertifikatet via helsenorge.no
 • Personer som oppholder seg i Norge uten norsk personnummer eller D-nummer, men med nasjonalt hjelpenummer
 • For personer med DUF-nummer må informasjon om vaksiner og kopi av ID sendes Helfo per post for å få en utskrift av koronasertifikatet derfra. Vi er behjelpelige med dette, men man må regne 2-3 uker på denne prosessen og anbefaler derfor å være ute i god tid

For å kunne få godkjent koronasertifikat må du ha:

 • Status som fullvaksinert* (vises som 1 av 1, 2 av 2, 3 av 3), og/eller
 • Negativ test i 48 timer fra prøvetakingstidspunkt, og/eller
 • Hatt koronasykdom og dette er dokumentert med enten PCR, tilsvarende laboratorieanalyse eller antigen hurtigtest fra 11-180 dager fra positiv test

Åpningstider og booking av time for utskrift koronasertifikat:

 • Åpningstider er torsdager 09.00-15.00 i kjelleren på Bygdaheimen (følg skilting)
 • Du må booke time på telefon 940 28 942 til en av våre saksbehandlere for utskrift. 
 • Man må møte personlig og ha med gyldig identifikasjon med personnummer, D-nummer eller nasjonalt hjelpenummer.