Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Kommuneposten

Kommuneposten er ei informasjonsavis som vert sendt ut til alle husstandar i Hemsedal, i samband med kunngjering av saker til kommunestyremøter, informasjon frå kommunen, og lag- og organsisasjonar informerar om aktivitet i bygda.
Den kjem ut ca 6-8 gonger i året.

Frist for innlevering av annonser hausten 2022:
31. august - kjem ut 9. september
19. oktober - kjem ut 28. oktober
16. november - kjem ut 25. november

Ein tek atterhald om endring av av dato.

 

Kommunepost 2022:

Februar_Kommunepost

April_Kommunepost

Mai_Kommunepost

Juni_Kommunepost

September_Kommunepost