Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Stenging av vatn

Gjelder Svøo: Elgvegen, Granvegen, Furuvegen: I perioden fra den 15.08 til den 19.08 skal det utføres vedlikehold på det kommunale vannledningsnettet

Dette vil medføre at vannet kan bli borte i kortere perioder i tiden fra og med den 15.08 til og med den 16.08. Mot slutten av uken vil det bli en lengre periode uten vann. Eksakt tidspunkt for dette vil bli varslet i egen melding senere.
Dersom vannet er farget når det kommer tilbake, la kaldt vann renne til det er klart. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre.
Ved spørsmål ta kontakt med teknisk vakt på telefon 41694040.