Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Hemsedal og info om coronaviruset

Sist oppdatert: 08.05.2020

Oppdatert informasjon til Hemsedals befolkning vedrørende Coronasituasjonen:

Informasjonsskriv til næring, spesielt overnatting og skisentere - 16. april 2020. 

Informasjon fra Hemsedal kommune fra 20.04.2020.pdf

Takkebrev fra ordfører Pål Rørby og kommuneoverlege Camilla Underland 

 

Info til næring om støtteordninger og kontaktpersoner

 

For information in english; Norwegian Institute of Public Health

For informasjon på flere språk: Oslo kommune

Nasjonale vedtak fattet av Helsedirektoratet

Vi ber alle om å anse seg selv som en potensiell smittekilde og ta de forhåndsreglene som gjelder.
En skal være symptomfri i ett døgn før en går f.eks på jobb.  

Vi har per mandag 20. april 8 bekreftet tilfelle av coronasmitte i Hemsedal.
Alle er nå friskemeldte. 

Aktiviteter i coronatid

«Aktivitetsgruppa» er et utvalg skal undersøke muligheten for å kunne åpne opp for ulike aktivitetstiltak i denne koronatiden.

Aktivitetsgruppa jobber under kommunelegen og spiller inn forslag til smitteverngruppa.

Se hvilke aktiviteter som nå tilbys i Hemsedal

Forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden

Regjeringen innførte 20. mars et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. Dette opphørte 20. april. Rådet om å unngå unødvendige fritidsreiser vil fortsatt gjelde også etter 20. april og inntil videre.

I tillegg til smittefaren er det slik at helsetenester lokalt og regionalt er svært sårbare nå. Det kan komme smitte blant helsepersonell og det er allerede flere i karantene. Dette reduserer oss å til å gi forsvarlig helsehjelp for alle som bor og oppholder seg i kommunen. Akutte hendelser kan også skje mens en er på sin fritidsenhet; brudd, fall, slag, hjerteinfarkt… 

Pressekonferanse 7. april 2020

 Her er regjeringens beslutninger om videre tiltak:

 Endringer fra 20. april

 Gjenåpning av barnehager

 • Fra 20. april gjenåpnes barnehager.
   

Gjenåpning av andre virksomheter

 • Virksomheter hvor det er en-til-en-kontakt, kan holde åpent hvis krav om smitteverntiltak følges.
 • Helsepersonell som tannleger, fysioterapeuter, psykologer og andre kan fra 20. april møte pasientene sine ansikt til ansikt – under én forutsetning: Det må være en bransjestandard for smittevern på plass. Den skal lages av FHI i samarbeid profesjonsforeningene.  
   

Oppheving av hytteforbudet

 • Hytteforbudet oppheves fra 20. april.
 • Dette har vært et inngripende tiltak, og beslutningen ble fattet av hensyn til helsetjenesten i hyttekommunene.
 • Selv om det nå ikke blir straffbart å overnatte på hytta, vil fortsatt rådet om å unngå unødvendige fritidsreiser gjelde. Når dette kan endres på, må vi komme tilbake til.

Endringer fra 27. april 

Delvis gjenåpning av skoler

 • Fra 27. april gjenåpnes barneskoler 1.-4. trinn, skolefritidsordninger og videregående skoler for elever som skal ut i lære neste skoleår.
 • Forutsetningen er at dette kan gjøres på en smittevernfaglig trygg måte. Det skal være trygt å sende barna av gårde, og å gå på jobb i skoler og barnehager.
 • Det settes ned faggrupper som i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) skal lage veiledere for hvordan smittevernet skal ivaretas.
 • Målet at alle elever, også videregående, skal komme tilbake til skolen før sommerferien. Det skal lages en plan for når de ulike trinnene kan starte med undervisning basert på råd fra helsemyndighetene. Vi vil gi beskjed i god tid før åpning av flere trinn slik at skolene kan forberede seg.
 • Stenging av skoler og barnehager har store kostnader. En gradvis gjenåpning har en stor positiv økonomisk konsekvens fordi mange som i dag er hjemme med barn, kan få mulighet til å komme tilbake til arbeidslivet.
 • Men for barn som av ulike grunner er sårbare, eller har det vanskelig hjemme, kan stengte barnehager og skoler ha store negative konsekvenser.
 • Samtidig er det en del som faller utenfor det digitale fellesskapet, og noen barn får mindre støtte enn andre hjemme, slik at de kan oppleve et brattere læringsfall. Dermed forsterkes ulikheter.
 • Erfaringer fra Kina og andre land tyder på at barn ikke er en viktig gruppe for smittespredning av koronaviruset. Det betyr ikke at de ikke kan overføre smitte til andre, men at det er få barn som er blitt smittet ved denne epidemien, og at de har hatt liten betydning for videre smitte. I Sverige hvor barnehager og barneskoler har holdt åpne, har det ikke vært oppdaget utbrudd av symptomgivende sykdom i disse gruppene.

Universiteter og høyskoler

 • De fysiske lokalene på fagskoler, høyskoler og universiteter skal åpnes for en liten gruppe studenter og ansatte fra mandag 27.april.
 • Vi prioriterer studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger som er avhengig av å bruke utstyr og infrastruktur på campus og som etter planen skal fullføre denne våren. Forutsetningen er at smittevernfaglige hensyn blir ivaretatt.
 • Åpningen gjelder bare for de i utøvende musikk og kunstfag, media og designfag, matematisk-naturvitenskapelige og teknologiske fag og helsefag som trenger tilgang til øvingslokaler, laboratorier og ferdighetsrom. Totalt vil det omfatte opp mot 16 000 studenter i høyere utdanning, opptil 600 stipendiater og opptil 12 000 fagskolestudenter.

Gjenåpning av andre virksomheter

 • Virksomheter hvor det er en-til-en-kontakt, kan holde åpent hvis krav om smitteverntiltak følges.
 • Helsepersonell som fysioterapeuter, psykologer og andre kan fra 20. april møte pasientene sine ansikt til ansikt – under én forutsetning: Det må være en bransjestandard for smittevern på plass. Den skal lages av FHI i samarbeid profesjonsforeningene.  
 • Det samme skal gjelde for frisør, kroppspleie og liknende. De kan åpne når det er en bransjestandard for smittevern på plass. Den vil komme senest 27. april.

Kultur- og idrettsarrangementer

 • Forbudet for kultur- og idrettsarrangementer og andre arrangementer som ikke kan ivareta kravet om 2 meters avstand, vil gjelde frem til 15. juni. Det skal da gjøres en ny vurdering. Innen 1. mai vil regjeringen ta stilling til store arrangementer i sommer.
 • Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.

Helsetjenesten

 • Vi vil fortsette å bygge opp kapasitet i helsetjenesten for å kunne håndtere et stort antall pasienter – spesielt pasienter med behov for intensivbehandling.
 • Vi skal ikke bare sørge for behandling for dem som blir syke som en følge av koronaviruset. Vi skal også sørge for at de som har kreft, kroniske lidelser eller blir utsatt for ulykker får den behandling de trenger.
 • Mange sykehus har måttet utsette planlagt behandling for å bygge opp kapasitet og forberede seg på mange syke pasienter med Covid-19.
 • Også helse- og omsorgstjenesten i kommunene ruster opp for å ta vare på covid-19-pasienter.
 • Sykehusene kan nå planlegge for mer normal drift og mer planlagt behandling der det er mulig. Også kommunene kan begynne arbeidet med å gjenopprette mer normal aktivitet i helse- og omsorgstjenesten.

Alternativt oppholdssted

 • Kommunene pålegges å sørge for at de som skal i karantene eller isolering, har et tilbud om å alternativt oppholdssted dersom bovilkår eller familiesituasjon gjør det vanskelig med isolering hjemme. Det kan være hotell eller annet sted anvist av kommunen.

Vedtak fattet av Hemsedal kommune sin kriseledelse

Informasjon fra Hemsedal kommune fra 20.04.2020.pdf

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer 13.04.2020.pdf

Hemsedal kommune resturant 27.03.2020.pdf

 

 

Spørsmål og svar

Hjemmeundervisning: 

Hvordan logge seg på office 365 hjemmefra:  

O365 hjemme.mp4 

Coronatelefon - Felles publikumstelefon for Hallingdal

Denne telefontjenesten avvikles fra og med mandag 20.04. 

Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 Åpen hverdager 0800-1800. I helg 1000-1600.

Mer om publikumstelefonen

Kommunene i Hallingdal har opprettet en egen telefonlinje for spørsmål om Covid-19 (Koronaviruset).

Dersom du har alvorlige sykdomstegn skal du alltid ringe legevakt 116117 eller 113.

Koronatelefonen vil kunne besvare spørsmål rundt mulig smitte, karantenespørsmål og spørsmål rundt testing.

OBS: Retningslinjene for testing endres kontinuerlig, men det er ikke kapasitet til å teste alle som ønsker det. Kun de med symptomer på luftveisinfeksjoner som må innlegges i sykehus og ved symptomer hos særlig sårbare pasienter, pasienter på institusjon og helsepersonell skal testes.

Kommunene vil samtidig henstille innbyggere som har smerter eller føler seg alvorlig syke, men ikke har korona-symptomer til å ta kontakt med helsepersonell og legevakt. Folk blir syke av andre ting enn covid-19, og det er viktig at disse kommer fram i telefonkøen. For spørsmål ved milde korona-symptomer skal man bruke den nyetablerte telefonen 32085050 eller ringe via legekontornummeret.

Chat med eller ring til fagpersoner og få veiledning til å håndtere din psykiske helse bedre  

Trenger du noen å snakke med? 

Kommunene i Hallingdal har opprettet en anonym chattelinje i forbindelse med Covid-19 situasjonen.

Dette er et tilbud til deg som ønsker støtte og råd for å håndtere egen eller andres psykiske helse bedre.  Du kan stille oss spørsmål som angår deg, barna dine, eller noen du ønsker å hjelpe.

På denne chatten kan du på en trygg måte snakke med en fagperson fra kommunen.
Vi har taushetsplikt. Du spør anonymt, og får svar fra en av oss som til daglig jobber med å fremme psykisk helse.
Chatten er gratis, og vi behandler dine data i henhold til GDPR og personvern.

Det kan oppstå kø, men du blir stilt i et køsystem og kommer i kontakt med en av våre fagpersoner så fort det blir ledig linje.
Chatten betjenes:

Mandag til fredag fra kl 0900- 15.00
Lørdager               fra kl 15.00-18.00

Her finner du også flere ulike tilbud hvis du trenger noen å snakke med:

Redd Barna
https://www.reddbarna.no/her-kan-du-fa-hjelp

Mental helse ung – hjelpetelefon
https://mentalhelseungdom.no/trenger-du-noen-a-snakke-med/

Mental helse foreldre
https://mentalhelse.no/fa-hjelp/foreldresupport

Fosterhjemsforeningen
Inviterer til spørsmål og erfaringer knyttet til pandemien
https://www.fosterhjemsforening.no/problemer-i-dagens-unntakssituasjon-2/

Organisasjonen for barnevernsforeldre
Arrangerer digitale møter for foreldre med barn med tiltak i barnevernet
https://barnevernsforeldrene.no/digitalt-mote-for-foreldre-19-3/

Barn av rusmisbrukere
Chat tjeneste for barn
https://www.barnavrus.no/tilbud/barsnakk

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte er et døgnåpent, landsdekkende gratis tilbud til seksuelt misbrukte barn og voksne av begge kjønn, samt pårørende til seksuelt misbrukte. 
Tlf: 800 57 000
https://hfsm.no/

Rådgivningstelefon for pårørende – 22 49 19 22 -  mandag – fredag 10-15, tirsdag 11-19

Chat for barn og unge pårørende og - http://www.piosenteret.no/pio-ung/chat.html tirsdag og onsdag 16-20 

Helsepersonell i Hemsedal

Hemsedal kommune vil kartlegge helsepersonellkapasiteten i kommunen.
Har du tidligere jobbet som helsepersonell og har formell kompetanse eller erfaring med helserettede arbeidsoppgaver og har mulighet for å bidra?
Da kan du kontakte oss på denne mailadressen: kirsten.brenno@hemsedal.kommune.no
Tusen takk for at du bidrar

Transport i Hemsedal, busstider 

Det er endring i bussens avganger for en periode, og ny tabell finner du under. 

Tidstabell buss

Retningslinjer; håndverkere, sosialt samvær, butikk, servering osv. 

Mange håndverkere opplever nå at de forebyggende tiltakene og den smittesituasjonen vi er i medfører en stor utfordring med å levere tjenester og opprettholde en drift.
Vi har her prøvd å komme med noen tydelige retningslinjer som gjelder fra i dag 17.mars. Varigheten er vanskelig å si noe om men vi er nå i en slik fase at dette er det som blir normalen for en lengre periode.

Se de ulike retningslinjene

Retningslinjer og råd for håndverkere i Hemsedal under koronautbruddet

sjekkliste sikkerhandverker.pdf (Byggenæringens landsforening)

smittevern - byggeplass.pdf (Byggenæringens landsforening)

POLSK anbefalinger-om-smittevern-pa-byggeplass.pdf (Byggenæringens landsforening)

en_recommendations infection prevention.pdf (Byggenæringens landsforening)

Hemsedal kommune resturant oppdatert 30.04.2020.pdf

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer 31.03.2020 - spisesteder.pdf

Retningslinjer ved sosialt samvær.pdf

Hemsedal kommune retningslinjer ansatt i butikk.pdf

Anbefalinger til deg som er eldre.pdf

6 råd til å dempe uro

Det er mange som reagerer med uro på Korona-pandemien. Det er normalt og riktig å kjenne på bekymring i en slik tid. Alle som er sårbare for stress kan oppleve en økt aktivering og bli engstelige, irritable og opptre mindre rasjonelt enn ellers.

Når vi aner at noe er farlig reagerer kroppen automatisk. For eksempel kan musklene bli anspent og fordøyelsen kan stoppe opp. Når vi merker at kroppen går i faremodus blir vi redd. Det er naturlige reaksjoner, som hjelper oss til å flykte eller kjempe i farlige situasjoner. Når faren er diffus og teoretisk blir de naturlige reaksjoner forstyrrende. Da tenker vi mindre med fornuften og mer med følelsene.

Her er seks råd for å dempe uro og engstelse:

Sett deg inn i myndighetenes anbefalinger

1. Den beste informasjon om koronaviruset fins på helsenorge.no. NRK.no er også nøktern og lett forståelig.      Det er ikke lurt å søke informasjon i mindre seriøse medier, som kan overdrive og forvrenge for å skape sensasjon.

2. Begrens tiden du følger nyheter om pandemien
Vi trenger å følge rådene til myndighetene, men vi trenger ikke å oppdatere oss på nyhetene hele tiden - det vil bare øke stress og engstelse. Sett for eksempel av 10 minutter et par tidspunkt på dagen til å oppdatere deg på nyheter om korona.

3. Fyll hodet med noe annet
Det er bra å holde seg opptatt med noe annet enn pandemien. Det kan være underholdning, spill, lek, lesing av romaner, fagbøker, tidsskrifter, podcast, hobbyer. Endelig har vi tid til å lære oss noe nytt!

4. Bruk kroppen

5. Gjør noe for andre
Hjelp andre med praktiske ting eller med å roe seg ned. Du hjelper andre, når du prøver å ikke å bli syk og ikke å bringe smitte videre. Det er også en hjelp å dempe sin egen uro, være en trygg person for andre.

6. Behold døgnrytmen
Stå opp tidlig, spis frokost, lunsj og middag på samme tidspunkt hver dag, gå i seng på samme tid. Rutiner skaper trygghet og forutsigbarhet, og forebygger konflikter. Kroppen er et vanedyr, mangel på struktur skaper uro.

I tillegg har Larvik kommune laget en fin artikkel med ulike tips til hva en kan gjøre selv i forhold til selvhjelpsressurser. 

 

Snakk med barn/unge om coronaviruset

Barn får gjerne med seg bruddstykker fra nyheter og samtaler rundt temaer som dette, uten å kunne sette informasjonen i sammenheng. Mindre barn kan «fylle ut» med fantasien når de ikke forstår. Dette kan oppleves skremmende. På bakgrunn av dette bes alle foreldre/voksne i Hemsedal om å snakke med barn om koronaviruset. Slik kan vi dempe unødvendig frykt blant våre yngste. 

Les hele artikkelen

Kommunen er avhengige av frivillighet

I forbindelse med Covid-19 coronaviruset kan store deler av befolkningen komme i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene. Helsedirektoratet oppfordrer kommuner til å organisere frivilligheten og hvilke oppgaver de kan påta seg. Personer i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene vil være helt avhengige av frivillige personer som kan bevege seg fritt. I tillegg vil det være nødvendig for personer i risikogrupper å få hjelp.

Mer info om Nyby

Røde Kors

Trenger du hjelp til å handle daglegvarer?

Gol og Hemsedal Røde Kors kan levere dagligvarer til deg som er i hjemmeisolasjon, hjemmekarantene eller av andre grunner trenger slik assistanse. De kan også hente medisin for deg på apoteket.
Kontakt Røde Kors på telefon 32 02 90 20.

Nasjonale retningsliner for frivillige organisasjonar