Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Asylmottak for einslege mindreårige

Hemsedal statlige mottak har inngått avtale med UDI om etablering av asylmottak for einslege mindreårige.

Mottaket vert lokalisert på Langeset, og har ein kapasitet på 30. plassar.

I første omgang vil mottaket vare i 6. månader med moglegheit for ytterligare 6. mnd. Dette som eit resultat av det akutte behovet for mottaksplassar. I tillegg er kapasiteten ved Hemsedal statlege mottak ved Tuv auka med 30. plassar.