Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vil du bidra med vakthold/rettledning utenfor helsesentret i påsken?

Det er ofte mye besøk på helsesentret i forbindelse med påsken. Denne påsken skal vi etter all sannsynlighet bedrive testing og vaksinering i tillegg til «vanlige» henvendelser.

Vi trenger frivillige som kan bidra med å sørge for at personer som skal testes for covid-19, vaksineres eller besøke helsesentret får beskjed og informasjon om hvor de skal henvende seg.

Vi trenger en person daglig fra mandag - onsdag 29/3-31/3 fra klokken 9-16.00, og fra 1/4-4/4 fra 10.00-16.00.

Du får opplæring, nødvendig utstyr og informasjon av oss i kommunen

Ta kontakt med Jette på Frivilligsentralen tlf. 476 78 040 eller Henrik tlf. 974 98 919

Smitteverngruppa i Hemsedal kommune