Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vertsfamiliar, besøksheim

Ål kommune søker vertsfamiliar/besøksheimar til einslege mindreårige flyktningar. Kan dette vere noko for deg/dykk?

Frå hausten 2016 vil fem ungdommar trenge vertsfamiliar eller besøksheimar i nokre helger og feriar. Ungdommane er elevar ved Hallingdal folkehøgskule. Godtgjering etter statlege satsar.

Kan dette vere noko for deg/dykk? For meir informasjon, ta kontakt med Flyktningtenesta i Ål kommune v/ Heidi Storeskar eller Silje Landsmann-Wiwe

Telefon: 91 88 66 42