Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Varsel om jordskredfare

Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, oransje nivå for Store deler av Sør- og Midt-Norge (NVE)

Hemsedal kommune har mottatt varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare. 

Vi minner om følgende: 

  • Følg med på eiendommen din og kanskje litt på nærliggende eiendommer
  • Se til at smeltevann renner unna
  • Sikre løse gjenstander om det blir mye vind (husk å sikre avfallsbeholdere om de står utsatt til)

Kjør forsiktig og bruk brodder -  for det vil bli glatt uansett hvor mye en strør…

Gode telefonnummer å ha:

  • For henvendelser knyttet til kommunale veier, ta kontakt med kommunen på telefon 31 40 88 00 (0900 – 1500) eller e-post: postmotak@hemsedal.kommune.no

  •  For henvendelser knyttet til riks- og fylkesveier, ta kontakt med veimeldingssentralen på telefon 175 (hele døgnet)

  •  For henvendelser knyttet til offentlig vann og avløp ring vakttelefon på telefon 416 94 040 (hele døgnet)

 

For mer detaljer informasjon: 

https://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/varselid/465111?utm_source=abonner&utm_medium=email&utm_campaign=landslide

"Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. "
Gyldig fra: 12.01.2022 07:00