Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Utbrudd av høypatogen fugleinfluensa hos villfugl

Det påvises fugleinfluensa hos et stadig økende antall ville fugler i Norge. I Finnmark har det pågått et omfattende utbrudd siden begynnelsen av juni, og vi må ta høyde for at det kan skje også i andre deler av landet.  

Mattilsynet har informasjon om hva du skal gjøre hvis du oppdager døde eller syke fugler og andre dyr, og informasjon om smittevern for de som selv har fjørfe eller andre fugler: https://www.mattilsynet.no/dyr/dyresykdommer/fugleinfluensa  

FHI har informasjon om smitte til mennesker: https://www.fhi.no/ss/influensa/fugleinfluensa  

Kommunen er ikke kjent med tilfeller av smitte i Hemsedal, men følger med på situasjonen og kommer tilbake med ny informasjon ved behov.

Sist endret: 13.08.2023