Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Informasjon om trygg skolevei

Spørsmål? Ta kontakt med rektor Ellen Wang Fredriksen, tlf. 31 40 88 21

Trygg skolevei_1.png

Barn fra Trøym sør skal følge rød linje. Vegvesenet har bekreftet at det smale gangfeltet på riksveibrua blokkeres.

Barn som vil gå «snarvegen» over Bruøyne gangbru må vente til området er rydda etter flommen. Detter er ikke regnet som trygg skoleveg i dag.

Trygg skolevei_2.png

Barn fra skogajordet skal følge rød linje. Kryssing av Kyrkjebønsvegen etableres og skiltes, og gangsti gruses opp.

Sist endret: 16.08.2023