Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Trafikktryggleikstiltak idrettsbanen

I tråd med prioriteringar i kommunestyret er nå trafikktryggleikstiltak v/ Idrettsbanen gjennomført. Tiltaket med bom inn mot fotballbanen med meir, er gjennomført for å unngå at born og unge sin ferdsel betre blir skilt i frå køyrande.

I tråd med prioriteringer i kommunestyret er nå trafikktrygghetstiltak v/ Idrettsbanen gjennomført. Tiltaket med bom inn mot fotballbanen med mer, er gjennomført for å unngå at barn og unge sin ferdsel bedre blir skilt i fra kjørende. Me ber om at alle parkerer på henvist plass utenfor bommen. Henting av utstyr osv. er avklart med blant annet idrettslag og andre aktører som treng kjøring til området.