Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tilskotsordninga Fjellandbruket

Har du tenkt å gjennomføra tiltak på landbrukseigedomen din som gjeld fjell, fjellandbruket, naturressurser, kultur og tradisjon? Søk tilskotsordninga Fjellandbruket. Frist: 1. april.

Tilskotsordninga Fjellandbruket

 NB: Frist for innsending av søknadar til Fjellandbruket er 1. april 2016.

Det er avsatt 2 millioner kroner i 2016, til tiltak innen fjellkommuner i Buskerud og Telemark. Fjellkommunene er definert til: Hemsedal, Ål, Hol, Gol, Nes, Nore og Uvdal, Flå og Rollag i Buskerud. Vinje, Tinn, Hjartdal, Seljord, Tokke og Fyresdal i Telemark.

Tildelinga administreres via Fylkesmannen i Telemark. Søknaden sendes via lokalt landbrukskontor i kommunen.

Fjellandbruket har siden oppstarten sett mange gode ideer, og omkring 35 tiltak har fått støtte i løpet av de to årene.

Det er i hovedsak seks tiltaksgrupper som søknadene fordeler seg på:

  1. Investering støl
  2. Investering driftsbygg - gård
  3. Investering foredling/produksjon
  4. Kunnskap/mobilisering
  5. Lokalmat/distribusjon
  6. Opplevelser/turisme.

Felles for disse er at det særmerkede ved fjellet og fjellandbruket, knyttet til naturressurser, kultur og tradisjon blir brukt på en ny måte eller inn i drifta. Tiltak som genererer opplevelser og aktivitet, og synliggjør Fjellandbruket for reiselivet prioriteres. Midlene prioriteres fortsatt direkte til næringa gjennom støtte til konkrete tiltak.

Sjå meir om Fjellandbrukssatsing på linken under, eller kontakt landbrukskontoret for spørsmål.

Tilskotsordninga Fjellandbruket retningslinjer og vegleiing