Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Temadag bustad i Hemsedal - link til presentasjonar

Fredag 20.oktober arrangerte Hemsedal kommune temadag for bustad i Kultursalen, med bustadbransjen som målgruppe.

Kommunen ønskja å skape ein møteplass utanom dei vanlege reguleringsprosessane, der ein får moglegheit til å ta opp tema på eit overordna nivå. På programmet var det mange interessante presentasjonar på aktuelle tema som pregar utviklinga innan bustadbransjen. Formål med møte var å inspirere og skape grunnlag for vidare dialog og samarbeid for korleis kommunen ilag med andre aktørar i kommunen og regionen, kan skape gode lokalsamfunn å bu og leve i.

Linkar presentasjonar:

Asplan Viak_gode bumiljø og nabolag

Mustad eiendom_områdeutvikling

Asker kommune_sosiale buformer

Hemsedal kommune_Temadag presentasjon
(vert oppdatert med Gründerhub-presentasjon etter 31.10.2023)

Regionrådet og Hallingdal Næringshage_regional satsing på bustadutviklingHusbanken var til stades og hadde innlegg 

Presentasjon Husbanken:   

Husbanken_med bla eksempler_temadag Hemsedal 201023_Anita Pettersen.pdf
  

Fleire eksempel frå Husbanken for dei som er interessert:

Eksempler og erfaringer - Husbanken  


Informasjon om lån og tilskudd finner dykk her:

Lån og tilskudd for kommuner - Husbanken

Lån og tilskudd fra Husbanken for bransjeaktører - Husbanken

Lån fra Husbanken for privatpersoner - Husbanken  

 

Husbanken sin veileder:

Veileder for lån fra Husbanken - Husbanken  
 

Sist endret: 26.10.2023