Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Takk for lang og tro tjeneste som tannlege i Hemsedal

Hans Kristian Sørensen har vært tannlege i 50 år og i Hemsedal i 45 av de. Som så mange har tenkt, hadde også Hans Kristian tenkt å bli 1 år eller 2, men bor her ennå. Hemsedal kommune ønsker å gi en oppmerksomhet til Hans Kristian for lang og tro tjeneste til bygdas innbyggere. Gaveoverrekkelse ble gitt i forbindelse med kommunestyremøte 3. desember.