Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Strakstiltak for kommunene i Hallingdal, smittevern

Oppdatert fredag 6. november 2020. Smittesituasjon av Covid-19 i Hallingdal er nå under kontroll. Det har vært satt krisestab i kommunene, og smittesporingsgruppene har gjort omfattende smittesporingsarbeid. Les om de tiltakene som videreføres.

Situasjonen i landet for øvrig er fortsatt alvorlig, og for å hindre videre, ukontrollert smittespredning, er det viktig å fortsatt ha gode tiltak. Samtidig er det sterke nasjonale føringer for at barn, unge og utsatte grupper skal skånes for inngripende tiltak, så langt det er råd. Det bør åpnes opp for aktivitet for disse gruppene, innenfor nasjonale regler og retningslinjer, så snart smittesituasjonene lokalt tilsier det. Kommuneoverlegeforum har samlet vurdert at situasjonene nå er slik at disse gruppene bør prioriteres for åpning av lokale tiltak.

Kommuneoverlegeforum for Hallingdal (KOLF) vedtok på møtet i dag å oppfordre kriseledelsen i kommunene i Hallingdal til å sette i verk følgende tiltak de neste 10 dager. Tiltakene er gjeldende fra søndag 8.okt til og med søndag 15.nov. Tiltakene vil seinest revurderes fredag 13.november:

Tiltak for å begrense videre spredning av Covid-19 for Hemsedal:

• KOLF (kommuneoverlegeforum) og Hemsedal støtter nasjonale anbefalinger og føringer som er innført.

• Stengning av besøk ved sykehjem, helseinstitusjoner og omsorgsboliger, samt føre streng oversikt over besøkende.

• Begrense bytte av arbeidsplass innen samme dag. Kommuneoverlegen kan gi råd om kombinasjon av arbeidsforhold.

• Begrense antall fra hver husstand som oppsøker butikker sammen.

• Anbefaler å bruke munnbind i det offentlig rom, der man ikke kan overholde 1 meters avstand.

• Det åpnes for trening og fritidsaktivitet for barn og unge (under 20 år), men aktivitet, kamper ol utenom egen kommune bør avventes.

• Breddeidrett i grupper for voksne settes fortsatt på vent.

• Svømmehaller og idrettshaller kan åpnes for barn/unge og skole.

• Bibliotek kan holde åpne med gode smitteverntiltak

• Frivillighetssentral kan åpne med gode smitteverntiltak

• Ungdomsklubb kan åpne med gode smitteverntiltak

• Kulturskole kan åpne med gode smitteverntiltak

• Frisklivsentral og aktivitet for utsatte grupper kan åpne med gode smitteverntiltak. Bør fortrinnsvis legge opp til gruppetrening utendørs.

• Det skjerpes inn tiltak for «gult nivå» ved skoler og barnehager. Vurdere innføring av “rødt nivå” ved lokalt høyt smittepress, særlig ungdomsskole.

• Voksenopplæring bør innføre digitalundervisning på linje med videregående skole i Viken.

• Fysiske møter, kurs og reiser i kommunal/offentlig regi bør begrenses til et absolutt minimum. En oppfordres til digitale løsninger der dette er mulig.

• Besøkskontroll ved kommunehusene.

• Hemsedal kommune vil foreta tilsyn lokalt.

På vegne av kommuneoverlegeforum/smittevernlegene i Hallingdal