Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

Mi side Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Stormskadet skog

Informasjon til skogeiere med stormskadet skog

Mange skogeiere fikk betydelige skogskader etter stormen fredag 19.11.2021.
Det er viktig at skogeiere befarer eiendommen og får en oversikt over skader på sin eiendom. Dersom man har skader av et visst omfang er det viktig at dette snarest meldes inn til tømmerkjøper (Viken skog, Nortømmer eller andre), slik at de kan få ryddet opp så snart de har kapasitet.
Ved selvhogst vær obs da vindfallhogst krever ekstra varsomhet og dertil erfaring og kunnskap.
For de som har stormskadeforsikring gjennom Skogbrand vil man få erstatning dersom skaden overstiger en viss størrelse. Det er viktig at skaden meldes inn og blir taksert før det ryddes opp på skadefeltet. Se informasjon på www.skogbrand.no. Naturskadefondet dekker i utgangspunktet ikke stormskadet skog.
Ved spørsmål kan en ta kontakt med skogbruksansvarlig i kommunen:
Petter Owesen
Tlf: 91673909