Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Stoklands starter opp slamtømming av private avløpsanlegg

Tømming blir utført i løpet av veke 18-20.

Vi ber abonnenten syte for at anlegget som skal tømast er lett tilgjengeleg og at det er
god tilkomst for tømmebilen.

Vi minner også om at det er abonnenten sitt ansvar at evt. bom er låst opp eller kan
låsast opp.

På grunn av Coronaviruset og smittefaren ber vi abonnenten halde avstand til
operatøren når vedkommande utfører tøming.

Ved spørsmål kontakt oss på tlf. 993 70 201 - måndag - fredag kl. 08.00-15.30
E-post: slam-stokland@saltensbil.no

Hilsen Hemsedal kommune / Stoklands AS

Sist endret: 03.05.2022