Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Skulestart i Hemsedal - Skysstider og nytt kjøremønster

Fra Gol - Hjelmen - Svøo (ca 0810)- Ulsåk - Hemsedal skole kl. 07.40
Fra Grøv - Mythevegen - Svøo ca. 0810 - Hemsedal skole kl. 07.50
Fra Fuglehaugen - Eikre - Halbjørhus - Ulsåk - Hemsedal skole kl 07.45 Fra Grøndalen - Lio ca. 0800 - Tuv - Hemsedal skole kl. 07.40
Fra Ulsåk - Torsetsida - Hemsedal skole kl. 07.50
Fra Lykkja - avtalt direkte med Säll - Crisse tar kontakt.

Hjemkjøring:

Kl. 13.00: Tirsdag og torsdag
Kl. 13.30: Mandag - onsdag og fredag
Kl. 14.40: mandag - tirsdag og torsdag

En buss til Eikre via Svøo ved behov
To busser direkte til Svøo
En buss til Torsetsida, Mythe, Hjelmen
En buss til Tuv, Lio
En buss over Hulbak, Grøndalen (ved behov)

Alle busser fra Tuv (nord) kjører inn ved Trøimshallen
Alle busser fra Ulsåk (sør) kjører inn ved kirkegården og står på nedsiden av biblioteket i retning nord
Alle busser har plakat i frontruta med reisemål
Alle busser er på plass 10 minutt før avgang
På busstoppet på Svøo er det i år 3 busser samtidig, og busselskapet har laget gode rutiner for å trygge alle elevene

Det er viktig at elevene alltid har med seg busskort når de benytter skoleskyss. 

 

Nytt kjøremønster ved Hemsedal skole

* Foresatte som skal kjøre elever til og fra skole og sfo må parkere eller slippe av på oppmerka plasser langs kirkegårdsmuren. Det må ikke forekomme parkering og avstigning av passasjerer i bussområdet. Det er svært viktig for sikkerheten at alle etterfølger dette. Vi har elever helt ned i 6 år på skolen.

* Vi henstiller til foresatte å øve sammen med elevene på å gå skoleveien, samt fra parkeringa og opp til skolen.
Det er egne veier opp til inngangspartiene på småtrinnet/sfo, mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

* Fra 1. skoledag torsdag 17.08. vil disse veiene være gjeldende. Fra da er det ikke lengre anledning til å bruke bibliotekinngangen. Det kommer merking og skilt fortløpende og dette vil være klart ved skolestart.

* Vi har bedt politiet komme og bistå oss de første skoledagene for å etablere og kontrollere at dette går bra.

* Vi har ansatte som henter og følger til skoleskyssen.  

Sist endret: 14.08.2023