Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Skogbrannfare

Skogbrannfare!

Vi minner om at det i perioden frå 15. april til 15. september er forbode å gjere opp eld eller behandle brannfarlige gjenstandar i eller i nærleiken av skog og anna utmark.

Kommunen/brannvesenet gjev ingen løyve til å gjere opp ild. Det er berre anledning å gjere opp eld når det er openbart at det ikkje kan oppstå brann, i hovudsak i områder med snø.

Den som gjer opp elden er sjølv ansvarlig for å vurdere om det er i eit område som det openbart ikkje kan oppstå brann, og er ansvarlig dersom det likevel oppstår brann.

Sist endret: 02.05.2022