Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Skogbrannfare!

Hugs at det er generelt bålforbod i tida 15. april - 15. oktober

Forbod mot open eld i skogmark
Det generelle bålforbudet gjeld i perioden 15. april til 15. september.
Då er det forbode å gjera opp eld i og i nærleiken av skog og anna utmark, dette gjeld ôg bruk av eingongsgrill og bålpanne. 

Det er lov å gjera opp eld der det openbart ikkje kan medføre brann. Med «openbart ikkje medføre brann» meinast f. eks. at det ligg snø på bakken, eller at det har vore mykje nedbør over lang tid. Vi gjer merksam på at du tenner på på eige ansvar og kan stillast til ansvar dersom bålet kjem ut av kontroll. Er du usikker på om det er trygt å tenne bål så la det vera!

Brenning av bål - Hallingdal brann- og redningstjeneste (hbr.no)

Skogbrannfareindeks (met.no)

 

 

 

 

 

 

Sist endret: 26.06.2024