Hemsedal kommune

  Natur, kultur og livskvalitet

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Seminar om psykose og bipolare lidelsar hausten 2018

FoU-avd i samarbeid med henholdsvis Lærings- og mestringssenteret og LPP Bærum inviterer til undervisningsseminarer hausten 2018

Invitasjon til undervisningseminar om psykose og bipolare lidelsar hausten 2018

FoU-avd i samarbeid med henholdsvis Lærings- og mestringssenteret og LPP Bærum inviterer til undervisningsseminarer hausten 2018.

Seminarene er spesielt retta mot pårørande/familie, men er opne for alle interesserte – også fagpersonar.

Tid Seminar Hvor Påmelding

25. september
kl. 18.00 - 20.30

Seminar om bipolar lidelse
https://www.vestreviken.no/seksjon/arrangementer/
Sider/Seminar-om-bipolar-lidelse.aspx

Gamle Aula, bygg 5, Blakstad, Strandveien 34, Vettre

kari.lund@vestreviken.no mobil: 482 75 258

17. og 31. oktober

Kl. 17.30 - 20.00

Seminar om psykoselidelser
https://www.vestreviken.no/seksjon/arrangementer/Sider/Hva-er-psykose-Undervisingsseminar,-.aspx

Brinchmangården ved Bærum sykehus

mia.iversen@vestreviken.no
mobil: 911 89 766

Vær oppmerksam på at reiseveg ikkje nødvendigvis er nokon hindring om familien fyrst ønskjer eit slikt tilbod.

Seminarene er gratis, men pga servering er det påmelding.

Hemsedal kommune
Psykisk helse