Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Gratis energirådgivning for eiere av eldre hus og kurs for huseiere

Vi starter opp igjen vår rådgivningstjeneste for eiere av eldre bygg!

Huseiere kan finne mer info og påmeldingslenke her:
Satsning på energirådgivning og kurs fortsetter høsten 2023! - Buskerud bygningsvernsenter (viken.no)

Viken kulturarv og Buskerud bygningsvernsenter tilbyr sammen med Akershus bygningsvernsenter, Bygg og bevar, Fortidsminneforeningen, Murbyen Oslo og Klimaavdelingen i Viken fylkeskommune gratis rådgivning om energiøkonomisering (ENØK) til eiere og forvaltere av eldre og verneverdige bygg (før ca. 1960).

Tilbudet gjelder for private eiere av eldre bygg, landbruksbygninger, borettslag, sameier, lag og foreninger. Huset trenger ikke ha vernestatus. Har du et verneverdig hus fra tiden etter 1960, kan du også få hjelp.  

Vi kommer også til å tilby flere kurs for huseiere og håndverkere utover høsten – første mulighet er «Murtreff» i regi av vår samarbeidspartner Murbyen Oslo – det avholdes førstkommende fredag kl. 12-17.30. Dette er et halvårlig fagtreff for alle med interesse og eldre murgårder – dyktige fagfolk vil fortelle om sine erfaringer med energiefektivisering av eldre murbygg.

Mer informasjon og påmelding: Murtreff — Murbyen Oslo    

Kurs i bygningsanalyse

Buskerud bygningsvernsenter tilbyr også kurs i bygningsanalyse 26. og 30. september. Vi skal gjennomgår enkel tilstandsvurdering, vedlikehold og tiltak, kledning/panel/vegger, materialkvalitet, etterisolering og sopp/skadedyr.

Målgruppa er eiere av eldre bolighus og andre bygg, men kurset er åpent for alle.
Del 1 av kurset avholdes 26. september kl. 18-20, dette er et digitalt kurs som ikke koster noen ting.
Del 2 av kurset avholdes lørdag 30. september kl. 11-14 i Drammen/Øvre Eiker, da skal vi studere et eldre hus og vurdere tilstand, endringshistorie og konstruksjonsmøte.

Pris 300,- (OBS: begrenset antall plasser!).

Mer informasjon og påmelding:
26. og 30. september - Kurs i bygningsanalyse - Buskerud bygningsvernsenter (viken.no)   

Med vennlig hilsen  
Linn Marie Krogsrud
Rådgiver bygningsvern
Buskerud bygningsvernsenter
Seksjon for bygningsmiljø og landskap
Avdeling for kulturarv
Viken fylkeskommune
Tlf. 97 67 29 78
www.viken.no  

Sist endret: 19.09.2023